Hopp til hovedinnhold

Vokseverk

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Er en ikke-artikulær, intermitterende tilstand med bilateral verking og smerter i lår og legger som opptrer om kvelden og natten hos barn i alderen 2 til 12 år 
Forekomst:
Prevalens spriker 2% til 50% som følge av forskjeller i kriterier
Symptomer:
Smerter i lår og legger som kommer om kvelden/natten, varer 30-60 min, opptrer gjerne etter dager med mye aktivitet
Funn:
Normal klinisk status
Diagnostikk:
Ingen prøver eller undersøkelser er diagnostiske
Behandling:
Tilstanden krever ingen behandling utover informasjon og ev. lette smertestillende.

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig informasjon?

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)