Hopp til hovedinnhold
Ved alderslangsynthet trenger du en langsyntlinse til lesing og nærarbeid. Dette kommer i tillegg til vanlige briller eller linser.
Ved alderslangsynthet trenger du en langsyntlinse til lesing og nærarbeid. Dette kommer i tillegg til vanlige briller eller linser.

Alderslangsynthet

Alderslangsynthet, presbyopi, rammer så å si alle fra 40-årsalderen. De som er nærsynte, vil når de fjerner korrigerende linser/briller, i liten eller ingen grad merke fenomenet.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/oye/brytningsfeil-nedsatt-syn/alderslangsynthet-presbyopi/ 

Hva er alderslangsynthet?

Årsak

Behandling

Utskiftning av øyets linser

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Presbyopi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Mian SI. Visual impairment in adults: Refractive disorders and presbyopia. UpToDate, last updated Oct 28, 2019. www.uptodate.com 
  2. Mohamud A, Erichsen J, Kessel L, Holm L, Larsen M. Ugeskr Laeger. 2019;181(5):V06180461. ugeskriftet.dk 
  3. Schachar RA, Fygenson DK. Topographical changes of biconvex objects during equatorial traction: an analogy for accommodation of the human lens. Br J Ophthalmol. 2007; 91:1698-703. PMID: 16837546 PubMed 
  4. Dahl AA. Presbyopia - Cause and treatment. Medscape, last updated Apr 23, 2019. emedicine.medscape.com 
  5. Stojanovic A. Refraktiv og terapeutisk laserkirurgi. Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi. Sist revidert august 2015. Siden besøkt september 2021 www.helsebiblioteket.no