Hopp til hovedinnhold

Nærsynthet

Nærsynthet skyldes at brennpunktet for synsinntrykk ligger foran netthinnen, "øyet er for stort". Tilstanden behandles med briller, kontaktlinser, laseroperasjon eller ved innsetting av kunstig linse inne i øyet.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/oye/narsynthet/ 

Hva er nærsynthet?

Årsaker

Symptomer

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Nærsynthet, myopi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Li SM, Li SY, Liu LR, et al. Peripheral refraction in 7- and 14-year-old children in central China: the Anyang Childhood Eye Study. Br J Ophthalmol 2015; 99:674 British Journal of Ophthalmology 
 2. Midelfart A, Kinge B, Midelfart S, Lydersen S. Prevalens av brytningsfeil i Norge. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 46-8. PubMed 
 3. Vitale S, Sperduto RD, Ferris FL. Increased prevalence of myopia in the United States between 1971-1972 and 1999-2004. Arch Ophtalmol 2009; 127: 1632-9. PubMed 
 4. Lee KE, Klein BEK, Klein R, Wong TY. Changes in refraction over 10 Years in an adult population: The Beaver Dam Eye Study. Invest Ophthalmol Vis Sci 2002; 43: 2566 - 71. PubMed 
 5. Cordain L, Eaton SB, Miller JB, Lindeberg S, Jensen C. An evolutionary analysis of the aetiology and pathogenesis of juvenile-onset myopia. Acta Ophthalmol Scand 2002; 80: 125 - 35. PubMed 
 6. Saw S-M, Wu H-M, Seet B, Wong T-Y, Yap E, Chia K-S et al. Academic achievement, close up work parameters, and myopia in Singapore military conscripts. Br J Ophthalmol 2001; 85: 855 - 60. British Journal of Ophthalmology 
 7. Taravella M. LASIK myopia. Medscape, last updated Dec 03, 2018. emedicine.medscape.com 
 8. Alio JL, Muftuoglu O, Ortiz D, et al. Ten-year follow-up of laser in situ keratomileusis for myopia of up to -10 diopters. Am J Ophthalmol 2008; 145: 46-54. PubMed 
 9. Barsam A, Allan BD. Excimer laser refractive surgery versus phakic intraocular lenses for the correction of moderate to high myopia. Cochrane Database Syst Rev. 2014 ;6:CD007679. DOI: 10.1002/14651858.CD007679.pub4. DOI 
 10. Cooper J, Tkatchenko AV. A review of current concepts of the etiology and treatment of myopia. Eye Contact Lens. 2018;44(4):231-247. PubMed 
 11. Yam JC, Jiang Y, Tang SM, et al. Low-Concentration Atropine for Myopia Progression (LAMP) study: a randomized, double-blinded, placebo-controlled trial of 0.05%, 0.025%, and 0.01% atropine eye drops in myopia control. Low-concentration Atropine for Myopia Progression. Ophthalmology. 2018 Jul 6.
 12. Chia A, Lu Q-S, Tan D. Five-Year Clinical trial on atropine for the treatment of myopia 2. Ophtalmology, published online Aug 11 2015. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ophtha.2015.07.004