Hopp til hovedinnhold
Svaksynthet og blindhet kan være medfødt, eller det kan oppstå senere i livet.
Svaksynthet og blindhet kan være medfødt, eller det kan oppstå senere i livet.

Svaksynthet og blindhet

Svaksynthet er når synsstyrken er dårligere enn 0,3. Synsstyrken undersøkes ved å la pasienten lese en synstavle. Synsstyrken er normal når den måles til 1,0.

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/oye/diverse/svaksynthet-og-blindhet/ 

Hva er svaksynthet og blindhet?

Forekomst

Årsaker

Sosialmedisinske tilbud

Trygdemedisinske tilbud

Pasientorganisasjoner

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Svaksynthet og blindhet. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. WHO. Blindness and vision impairment. Fact Sheet. Updated 14 October 2021. www.who.int 
  2. Norges Blindeforbund. Fakta og statistikk om synshemninger. Siden besøkt 08.09.2022. www.blindeforbundet.no 
  3. Gilbert C, Awan H. Blindhet hos barn. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 210-1. tidsskriftet.no 
  4. Klein R, Knudtson MD, Lee KE, et al. The Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy XXIII: the twenty-five-year incidence of macular edema in persons with type 1 diabetes. Ophthalmology. 2009;116:497-503. PMID: 19167079 PubMed