Hopp til hovedinnhold

Akutt grønn stær = akutt glaukom

Akutt glaukom er en tilstand der trykket i øyet øker raskt. Det skjer nesten utelukkende når det er mørkt. Tilstanden krever rask behandling for å unngå varige øyeskader.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/oye/gronn-og-gra-star/gronn-star-akutt-akutt-glaukom/ 

Hva er akutt grønn stær?

Årsaker

Symptomene

Diagnosen

Behandling

Prognosen

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Glaukom, akutt. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Lin AP. Acute angle-closure glaucoma. Medscape, last updated Sep 20, 2018. emedicine.medscape.com 
  2. Prum BE Jr, Herndon LW Jr, Moroi SE, et al. Primary Angle Closure Preferred Practice Pattern Guidelines. Ophthalmology 2016; 123:P1. doi:10.1016/j.ophtha.2015.10.049 DOI 
  3. Gupta D, Chen PP. Glaucoma. Am Fam Physician 2016 Apr 15;93(8):668-674. PubMed 
  4. Khondrkaryan A, Francis BA. Angle-closure glaucoma. BMJ Best Practice, last updated July 2019.
  5. Fagerli M, Birkeland V, Askvik J. Akutt vinkelblokk. Norsk kvalitetshåndbok for oftalmologi, 2015. www.helsebiblioteket.no 
  6. Khondkaryan A, Francis BA. Angle-closure glaucoma. BMJ Best Practice, last reviewed 18 Sep 2021. bestpractice.bmj.com 
  7. Sun X, Dai Y, Chen Y, et al. Primary angle closure glaucoma: What we know and what we don't know. Prog Retin Eye Res. 2017;57:26-45. doi:10.1016/j.preteyeres.2016.12.003 DOI