Hopp til hovedinnhold
Herpes keratitt rammer oftest bare ett øye.
Herpes keratitt rammer oftest bare ett øye.

Herpes keratitt

Herpes keratitt er infeksjon i hornhinnen forårsaket av herpes-virus.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/oye/hornhinnesykdommer/herpes-keratitt/ 

Hva er herpes-keratitt?

Årsaker

Symptomer

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Keratitt, herpes simplex. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Farooq AV, Shukla D. Herpes simplex epithelial and stromal keratitis: an epidemiologic update. Surv Ophthalmol 2012; 57: 448-62. pmid:22542912 PubMed 
 2. Young RC, Hodge DO, Liesegang TJ, Baratz KH. Incidence, recurrence, and outcomes of herpes simplex virus eye disease in Olmsted County, Minnesota, 1976-2007: the effect of oral antiviral prophylaxis. Arch Ophthalmol 2010; 128: 1178. pmid:20837803 PubMed 
 3. Lobo AM, Agelidis AM, Shukla D. Pathogenesis of herpes simplex keratitis: The host cell response and ocular surface sequelae to infection and inflammation. Ocul Surf. 2019;17(1):40-49. PubMed 
 4. Helsedirektoratet. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Sist oppdatert 07. september 2022. www.helsedirektoratet.no 
 5. Sibley D, Larkin DFP. Update on Herpes simplex keratitis management. Eye (Lond). 2020;34(12):2219-2226. PubMed 
 6. Wilhelmus KR. Antiviral treatment and other therapeutic interventions for herpes simplex virus epithelial keratitis. Cochrane Database Syst Rev 2015. doi:10.1002/14651858.CD002898.pub5 DOI 
 7. Norsk Oftalmologisk forening. Herpes simplex keratitt. Norsk kvalitetshåndbok for oftalmologi. Informasjon hentet 24.07.2023. www.helsebiblioteket.no 
 8. Maier AK, Ozlügedik S, Rottler J, et al. Efficacy of postoperative immunosuppression after keratoplasty in herpetic keratitis. Cornea 2011; 30: 1398-405. doi:10.1097/ICO.0b013e31821e65b3 DOI 
 9. Luccarelli SV, Lucentini S, Martellucci CA, et al. Impact of Adherence (Compliance) to Oral Acyclovir Prophylaxis in the Recurrence of Herpetic Keratitis: Long-Term Results From a Pediatric Cohort. Cornea. 2021;40(9):1126-1131. PubMed 
 10. Abudou M, Wu T, Evans JR, Chen X. Immunosuppressants for the prophylaxis of corneal graft rejection after penetrating keratoplasty. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD007603. DOI: 10.1002/14651858.CD007603.pub2. DOI 
 11. Stanzel TP, Diaz JD, Mather R, et al. The epidemiology of herpes simplex virus eye disease in Northern California. Ophthalmic Epidemiol 2014; 21: 370. pmid:25299934 PubMed 
 12. Bhatt UK, Abdul Karim MN, Prydal JI, Maharajan SV, Fares U. Oral antivirals for preventing recurrent herpes simplex keratitis in people with corneal grafts. Cochrane Database Syst Rev. 2016;11(11):CD007824. Cochrane (DOI)