Hopp til hovedinnhold
Øyebandasje eller nøytral øyesalve kan forebygge at en skade i hornhinnen blir revet opp på nytt.
Øyebandasje eller nøytral øyesalve kan forebygge at en skade i hornhinnen blir revet opp på nytt.

Gjentatte skrapeskader på hornhinnen

Gjentatte skrapeskader i hornhinnen kan oppstå dersom du har fått en skade på øyet, som blir revet opp igjen når du åpner øyet etter å ha sovet. Det oppstår da en ny skade..

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/oye/ytre-oyeskader/hornhinnen-gjentatte-skrapeskader/ 

Hva er residiverende korneaerosjon?

Årsaker

Diagnosen

Behandling

Forløp og prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Korneaerosjon, residiverende. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Lin SR, Aldave AJ, Chodosh J. Recurrent corneal erosion syndrome. Br J Ophthalmol. 2019;103(9):1204-1208. PMID: 30760455 PubMed 
  2. Verma A. Recurrent Corneal Erosion. Medscape, last updated Sep 07, 2018. emedicine.medscape.com 
  3. Watson SL, Leung V. Interventions for recurrent corneal erosions. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 7. Art. No.: CD001861. DOI: 10.1002/14651858.CD001861.pub4. DOI 
  4. Diez-Feijóo E, Grau AE, Abusleme EI, Durán JA. Clinical presentation and causes of recurrent corneal erosion syndrome: review of 100 patients. Cornea 2014; 33: 571-5. pmid:24699561 PubMed 
  5. Høvding G. Residiverende korneaerosjoner. Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi. Norsk oftalmologisk forening. Vedtatt november 2017 www.helsebiblioteket.no 
  6. Lim CHL, Turner A, Lim BX. Patching for corneal abrasion. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 7. Art. No.: CD004764. DOI: 10.1002/14651858.CD004764.pub3. DOI