Hopp til hovedinnhold
Keratokonus er en arvelig tilstand.
Keratokonus er en arvelig tilstand.

Keratokonus

Keratokonus er en tilstand hvor hornhinnens sentrale del buker fremover. Tilstanden debuterer i tenårene og gir i økende grad dårligere syn og forvrengning av synsinntrykkene.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/oye/brytningsfeil-nedsatt-syn/keratokonus/ 

Hva er keratokonus?

Årsak

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Keratokonus. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Høvding G. Keratokonus. Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi. Norsk oftalmologisk forening. Vedtatt Nov 2017. legeforeningen.no 
  2. Santodomingo-Rubido J, Carracedo G, Suzaki A, Villa-Collar C, Vincent SJ, Wolffsohn JS. Keratoconus: An updated review. Cont Lens Anterior Eye. 2022;45(3):101559. PubMed 
  3. Yeung KK. Keratoconus. Medscape, last updated Oct 17, 2018. emedicine.medscape.com 
  4. Sugar J, Macsai MS. What causes keratoconus?. Cornea 2012; 31: 716-9. pmid:22406940 PubMed 
  5. Sykakis E, Karim R, Evans JR, et al. Corneal collagen cross-linking for treating keratoconus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD010621. DOI: 10.1002/14651858.CD010621.pub2. The Cochrane Library 
  6. Keane M,Coster D, Ziaei M, et al. Deep anterior lamellar keratoplasty versus penetrating keratoplasty for treating keratoconus. Cochrane Database Syst Rev. 2014 ;7:CD009700. DOI: 10.1002/14651858.CD009700.pub2. DOI 
  7. Woodward MA, Blachley TS, Stein JD. The Association Between Sociodemographic Factors, Common Systemic Diseases, and Keratoconus: An Analysis of a Nationwide Heath Care Claims Database. Ophthalmology 2016; 123: 457-465.e2. pmid:26707415 PubMed