Hopp til hovedinnhold

Snøblind eller sveiseblink

Snøblindhet eller sveiseblink er overflatiske sår på hornhinnen etter stråling med ultrafiolett lys.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/oye/hornhinnesykdommer/snoblindhet-eller-sveiseblink/ 

Årsak

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Keratitt etter UV-bestråling. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Willmann D, Fu L, Melanson SW. Corneal Injury. 2022 May 2. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–. PMID: 29083785. www.ncbi.nlm.nih.gov 
  2. Wang Y, Lou J, Ji Y, Wang Z. Increased photokeratitis during the coronavirus disease 2019 pandemic: Clinical and epidemiological features and preventive measures. Medicine (Baltimore). 2021 Jun 18;100(24):e26343. PMID: 34128883 PubMed 
  3. T7.9.5 Øyeskader ved ultrafiolett lys. Norsk Legemiddelhåndbok. Sist oppdatert 22.11.2022 www.legemiddelhandboka.no 
  4. Lim CH, Turner A, Lim BX. Patching for corneal abrasion. Cochrane Database Syst Rev. 2016;7(7):CD004764. DOI:10.1002/14651858.CD004764.pub3 DOI 
  5. Bek T, et al. Keratokonjunktivitis photoelectrica. Lægehåndbogen, sist oppdatert 20.03.2019.
  6. Wakai A, Lawrenson JG, Lawrenson AL et al. Topical non‐steroidal anti‐inflammatory drugs for analgesia in traumatic corneal abrasions. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 5. Art. No.: CD009781. DOI: 10.1002/14651858.CD009781.pub2. Accessed 20 June 2022. The Cochrane Library