Hopp til hovedinnhold
Tørre øyne behandles oftest med kunstig tårevæske i form av dråper eller gel.
Tørre øyne behandles oftest med kunstig tårevæske i form av dråper eller gel.

Tørre øyne

Tørre øyne, keratoconjunctivitis sicca, skyldes nedsatt tåreproduksjon eller økt fordamping fra øyets overflate. Resultatet blir at øynene føles tørre.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/oye/diverse/torre-oyne/ 

Hva er tørre øyne?

Årsak

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Tørre øyne. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Shtein RM. Dry eye disease. UpToDate, last updated May 24, 2021. UpToDate 
 2. Stapleton F, Alves M, Bunya VY, et al. TFOS DEWS II Epidemiology Report. Ocul Surf 2017; 15:334. PubMed 
 3. Yildirim, P., Garip, Y., Karci, A. A. and Guler, T. Dry eye in vitamin D deficiency: more than an incidental association. International Journal of Rheumatic Diseases. 2016 Jan;19(1):49-54. PMID: 26269110 PubMed 
 4. Methodologies to diagnose and monitor dry eye disease: report of the Diagnostic Methodology Subcommittee of the International Dry Eye WorkShop (2007). Ocul Surf 2007; 5:108. PubMed 
 5. Jackson WB. Blepharitis: current strategies for diagnosis and management. Can J Ophthalmol 2008; 43: 170-9. PubMed 
 6. Kruszka P, O'Brian RJ. Diagnosis and management of Sjögren syndrome. Am Fam Physician 2009; 79: 465-70. American Family Physician 
 7. Nichols KK, Mitchell GL, Zadnik K. The repeatability of clinical measurements of dry eye. Cornea 2004; 23:272. PubMed 
 8. Cronau H, Kankanala, RR, Mauger T. Diagnosis and management of red eye in primary care. Am Fam Physician 2010; 81: 137-44. American Family Physician 
 9. Pucker AD, Ng SM, Nichols JJ. Over the counter (OTC) artificial tear drops for dry eye syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Feb 23;2:CD009729. PMID: 26905373 PubMed 
 10. Klyve P, Ræder S. Tørre øyne. Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi. Norsk oftalmologisk forening. Sist oppdatert 2015. Siden besøkt 06.09.2018
 11. American Academy of Ophthalmology. Preferred practice patterns. Dry eye syndrome. Last updated Oct 2016. Siden besøkt 06.09.2018. www.aao.org 
 12. Galor A, Jeng BH. Red eye for the internist: when to treat, when to refer. Cleve Clin J Med 2008; 75: 137-44. PubMed