Hopp til hovedinnhold
Rødt øye er et ganske vanlig fenomen, og er som regel en ufarlig tilstand.
Rødt øye er et ganske vanlig fenomen, og er som regel en ufarlig tilstand.

Rødt øye, hva kan det være?

De fleste opplever flere ganger i løpet av livet at øyet blir rødt. Dette skyldes som regel bakteriell infeksjon ("øyekatarr"), men her kan du lese om hva annet det kan skyldes.

Sist revidert:
Sist revidert av:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/infeksjoner/rodt-oye-veiviser/ 

Hva er rødt øye?

Om øyet

Forekomst

Tegn på alvorlig øyesykdom

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker som kan kreve behandling

Vanlige årsaker som vanligvis ikke krever behandling

Sjeldne årsaker som krever snarlig behandling

Hva kan du gjøre selv?

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Illustrasjoner

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Rødt øye. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Cronau H, Kankanala, RR, Mauger T. Diagnosis and management of red eye in primary care. Am Fam Physician 2010; 81: 137-44. American Family Physician 
  2. Narayana S, McGee S. Bedside Diagnosis of the 'Red Eye': A Systematic Review. Am J Med. 2015;128(11):1220-1224.e1. PMID: 26169885 PubMed 
  3. Smith J, Severn P, Clarke L. Assessment of red eye. BMJ Best Practice. Last updated 22 Apr 2022. bestpractice.bmj.com 
  4. Gilani CJ, Yang A, Yonkers M, et al. Differentiating urgent and emergent causes of acute red eye for the emergency physician. West J Emerg Med. 2017 Apr;18(3):509-17. PubMed 
  5. Petersen I, Hayward AC. Antibacterial prescribing in primary care. J Antimicrob Chemother 2007; 60(suppl 1): i43-7.
  6. Høvding G. Acute bacterial conjunctivitis. Acta Ophthalmol 2008; 86: 5-17. PubMed 
  7. Norsk Oftalmologisk forening. Keratitter. Norsk kvalitetshåndbok for oftalmologi. Informasjon hentet 21.05.21. www.helsebiblioteket.no 
  8. Mimura T, Usui T, Yamagami S, et al. Recent causes of subconjunctival hemorrhage. Ophthalmologica 2010; 224(3): 133-7. pmid:19738393 PubMed 
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim