Hopp til hovedinnhold

Synstap eller synsreduksjon, hva kan det være?

Synstap eller synsreduksjon er nedsatt syn i form av svekket avstandssyn eller innskrenket synsfelt.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/oye/synstap-eller-synsreduksjon-veiviser/ 

Hva er synstap eller synsreduksjon?

Om øyet

Tegn på alvorlig øyesykdom

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker som kan kreve behandling

Sjeldne årsaker som krever snarlig behandling

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Illustrasjoner

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Synstap eller synsreduksjon. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Rosenberg EA, Sperazza LC. The visually impaired patient. Am Fam Physician 2008; 77: 1431-6. PubMed 
  2. Senra H, Barbosa F, Ferreira P, et al. Psychologic adjustment to irreversible vision loss in adults: a systematic review. Ophthalmology. 2015;122(4):851–861.
  3. Pedula KL, Coleman AL, Yu F, et al.; Study of Osteoporotic Fractures Research Group. Age-related macular degeneration and mortality in older women: the study of osteoporotic fractures. J Am Geriatr Soc. 2015;63(5):910–917.
  4. Taylor HR. Fred Hollows lecture. Eye care for the community. Clin Experiment Ophthalmol 2002; 30: 151-4. PubMed 
  5. Pelletier AL, Rojas-Roldan L, Coffin J. Vision loss in older adults. Am Fam Physician 2016; 94: 219-26.
  6. Bourne RR, Jonas JB, Flaxman, et al. Prevalence and causes of vision loss in high-income countries and in Eastern and Central Europe: 1990-2010. Br J Ophtalmol 2014. pmid:24665132 PubMed 
  7. Haugen OH, Bredrup C, Rødahl E. Nedsatt syn hos barn og unge i Norge. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 996-1000 . doi:10.4045/tidsskr.15.1243 DOI 
  8. American Academy of Ophthalmology. Policy Statement. Frequency of Ocular Examinations. http://www.aao.org/about/policy/upload/2006_Frequency.pdf. Accessed January 25, 2008.