Hopp til hovedinnhold
Venetrombose i øyet forekommer oftest hos personer over 65 år. Tilstanden er smertefri, men gir nedsatt syn på det ene øyet.
Venetrombose i øyet forekommer oftest hos personer over 65 år. Tilstanden er smertefri, men gir nedsatt syn på det ene øyet.

Venetrombose i øyet

Venetrombose i øyet er en delvis eller total gjentetting av en eller flere vener i øyets netthinne. Det fører til ensidig, smertefri, akutt synsnedsettelse.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/oye/netthinne-og-synsnervesykdom/venetrombose-i-oyet/ 

Hva er sentralvenetrombose eller grenvenetrombose?

Årsak

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Retinale venøse tromboser. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Khanifar AA. Retinal vein occlusion. BestPractice, last updated 20 Jul 2022. bestpractice.bmj.com 
  2. Forsaa V, Lindtjørn B. Retinale venøse tromboser. Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi, vedtatt 2016. www.helsebiblioteket.no 
  3. Bek T, et al. Centralvenetrombose. Lægehåndbogen, sist oppdatert 13.09.2018.
  4. Song P, Xu Y, Zha M, et al. Global epidemiology of retinal vein occlusion: a systematic review and meta-analysis of prevalence, incidence, and risk factors. J Glob Health. 2019 Jun;9(1):010427.
  5. Braithwaite T, Nanji AA, Lindsley K, Greenberg PB. Anti-vascular endothelial growth factor for macular oedema secondary to central retinal vein occlusion. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD007325. DOI: 10.1002/14651858.CD007325.pub3 DOI 
  6. Mitry D, Bunce C, Charteris D. Anti-vascular endothelial growth factor for macular oedema secondary to branch retinal vein occlusion. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 1. Art. No.: CD009510. The Cochrane Library 
  7. Scott IU, VanVeldhuisen PC, Ip MS, et al. Effect of Bevacizumab vs Aflibercept on Visual Acuity Among Patients With Macular Edema Due to Central Retinal Vein Occlusion. JAMA 2017; 317: 2072-87. pmid:28492910 PubMed 
  8. Gewaily D, Muthuswamy K, Greenberg PB. Intravitreal steroids versus observation for macular edema secondary to central retinal vein occlusion. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD007324. DOI: 10.1002/14651858.CD007324.pub3. DOI 
  9. Lam FC, Chia SN, Lee RMH. Macular grid laser photocoagulation for branch retinal vein occlusion. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD008732. DOI: 10.1002/14651858.CD008732.pub2 DOI