Hopp til hovedinnhold
Vanlige symptomer på øyelokkbetennelse er rødt og hovent øyelokk.
Vanlige symptomer på øyelokkbetennelse er rødt og hovent øyelokk.

Øyelokksbetennelse

Øyelokksbetennelse kalles blefaritt på fagspråket. Det er en betennelse i øyelokkskanten. Øyelokkskanten blir rød og svullen, ofte skjellende.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/oye/oyelokkslidelser/oyelokksbetennelse-blefaritt/ 

Hva er øyelokksbetennelse?

Årsaker

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Blefaritt. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Eberhardt M, Rammohan G. Blepharitis. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2022. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov 
  2. Østern AE, Bjørnsson HD. Sesyn. Eksterna og orbita. Blefaritt. (nettside). Metodebok for øyesykdommer. Oslo Universitetssykehus. Publisert 2012. Sist revidert 08.02.2018. Siden besøkt 09.02.2023 cms.legehandboka.no 
  3. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 07.09.2022, lest 09.02.2023).
  4. Driver, PJ, Lemp, MA. Meibomian gland dysfunction. Surv Ophthalmol 1996; 40: 343. PubMed 
  5. Savla K, Le JT, Pucker AD. Tea tree oil for Demodex blepharitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 6. Art. No.: CD013333. DOI: 10.1002/14651858.CD013333.pub2. DOI 
  6. Lowery RS. Adult blepharitis. Medscape, last updated Dec 31, 2015. emedicine.medscape.com 
  7. Duncan K, Jeng BH. Medical management of blepharitis. Curr Opin Ophthalmol. 2015 Jul;26(4):289-94. doi: 10.1097/ICU.0000000000000164. DOI 
  8. Lindsley K, Matsumura S, Hatef E, Akpek E. Interventions for chronic blepharitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012; 5: CD005556. doi:10.1002/14651858.CD005556.pub2 DOI 
  9. Navel V, Mulliez A, Benoist d'Azy C et al. Efficacy of treatments for Demodex blepharitis: A systematic review and meta-analysis. Ocul Surf. 2019 Oct;17(4):655-669. Epub 2019 Jun 20. PMID: 31229586 PubMed 
  10. Medibas. Blefarit. 2017. Sist revidert 03.10.17; sitert 19.01.18. Tilgjengelig fra: https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/ogon/tillstand-och-sjukdomar/yttre-ogat/blefarit/