Hopp til hovedinnhold
Symptomene på endoftalmitt oppstår ofte akutt i form av nedsatt syn og smerter etter en skade, operasjon eller injeksjon i øyet.
Symptomene på endoftalmitt oppstår ofte akutt i form av nedsatt syn og smerter etter en skade, operasjon eller injeksjon i øyet.

Endoftalmitt

Endoftalmitt er en svært alvorlig infeksjon inne i øyet. Infeksjonen er vanskelig å behandle, og den er en trussel både i forhold til fremtidig syn og muligheten for at øyet må fjernes. (Illustrasjonsbilde viser normalt øye.)

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/oye/diverse/endoftalmitt/ 

Hva er endoftalmitt?

Symptomer

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Endoftalmitt. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Simakurthy S, Tripathy K. Endophthalmitis. 2022 Feb 21. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–. PMID: 32644505. www.ncbi.nlm.nih.gov 
  2. Østern AE. Endoftalmitt. Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi. Norsk oftalmologisk forening. Vedtatt 2015. legeforeningen.no 
  3. Connell PP, O'Neill EC, Fabinyi D, et al. Endogenous endophthalmitis: 10-year experience at a tertiary referral centre. Eye (Lond). 2011 Jan. 25(1):66-72
  4. Stein JD, Grossman DS, Mundy KM, Sugar A, Sloan FA. Severe adverse events after cataract surgery among medicare beneficiaries. Ophthalmology. 2011 Sep. 118(9):1716-23.
  5. Folkehelseinstituttet. Diagnostikk av øyeinfeksjoner. Strategimøte 2018. Rapport. FHI; Oslo: 2020. www.fhi.no 
  6. Helsedirektoratet. Antibiotika i sykehus. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Sist oppdatert 23.06.2022. Siden besøkt 24.06.2022 www.helsedirektoratet.no 
  7. Kessel L, Flesner P, Andresen J, Erngaard D, Tendal B, Hjortdal J. Antibiotic prevention of postcataract endophthalmitis: a systematic review and meta-analysis. Acta Ophthalmol 2015; 93(4):303-17. PubMed