Hopp til hovedinnhold
Mange ulike sykdommer eller tilstander kan skade sympatikusnervene og føre til Horner syndrom.
Mange ulike sykdommer eller tilstander kan skade sympatikusnervene og føre til Horner syndrom.

Horner syndrom

Horner syndrom er en sjelden tilstand som består av tre typiske tegn: Sammentrukket pupille (miose) på det ene øyet, nedhengende øvre øyelokk (ptose) på det samme øyet og svekket eller opphevet svetting på samme side av hodet.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/oye/diverse/horners-syndrom/ 

Årsaker

Diagnostikk

Behandling

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Horners syndrom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Alstadhaug KB. Ervervet Horner syndrom. Oversiktsartikkel. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 950-4. Tidsskrift for Den norske legeforening 
  2. Kedar S, Biousse V, Newman NJ. Horner syndrome. UpToDate, last updated Jun 19, 2018. UpToDate 
  3. Lyrer PA, Brandt T, Metso TM, Metso AJ, Kloss M, Debette S, et al. Clinical import of Horner syndrome in internal carotid and vertebral artery dissection. Neurology 2014 May 6. 82(18):1653-9.
  4. Bardorf CM. Horner syndrome. Medscape, last updated Sep 10, 2015. emedicine.medscape.com 
  5. Allen AY, Meyer DR. Neck procedures resulting in Horner syndrome. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2009 Jan-Feb. 25(1):16-8.
  6. Ljøstad U, Mygland Å. Horner syndrom - akvirert. Nevro-NEL, sist oppdatert 07.11.2017. nevro.legehandboka.no 
  7. Chen PL, Chen JT, Lu DW, et al. Comparing efficacies of 0.5% apraclonidine with 4% cocaine in the diagnosis of horner syndrome in pediatric patients. J Ocul Pharmacol Ther 2006; 22: 182. PubMed