Hopp til hovedinnhold
Øyekatarr er ofte smittsomt.
Øyekatarr er ofte smittsomt.

Øyekatarr

Øyekatarr er en svært vanlig tilstand. Det er den øyesykdommen allmennlegene ser hyppigst.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/oye/oyekatarr-infeksios-konjunktivitt/ 

Hva er øyekatarr?

Årsaker

Diagnosen

Behandling

Barnehage/dagmamma

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Konjunktivitt, infeksiøs. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Chen Y-Y, Liu S-H, Nurmatov U, van Schayck OCP, Kuo IC. Antibiotics versus placebo for acute bacterial conjunctivitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2023, Issue 3. Art. No.: CD001211. DOI: 10.1002/14651858.CD001211.pub4. Accessed 15 March 2023 The Cochrane Library 
 2. Høvding G. Acute bacterial conjunctivitis. Acta Ophthalmol 2008; 86: 5-17. PMID: 17970823 PubMed 
 3. Sambursky R. Acute conjunctivitis. BestPractice, last updated Aug, 2021. Accessed Jan, 2022 bestpractice.bmj.com 
 4. Cronau H, Kankanala, RR, Mauger T. Diagnosis and management of red eye in primary care. Am Fam Physician 2010; 81: 137-44. American Family Physician 
 5. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021). www.helsedirektoratet.no 
 6. Johnson D, Liu D, Simel D. Does This Patient With Acute Infectious Conjunctivitis Have a Bacterial Infection?: The Rational Clinical Examination Systematic Review. JAMA. 2022 Jun 14;327(22):2231-2237. PMID: 35699701 PubMed 
 7. Meltzer JA, Kunkov S, Crain EF. Identifying children at low risk for bacterial conjunctivitis. Arch Pediatr Adolesc Med 2010; 164: 263-7. PubMed 
 8. Yeu E, Hauswirth S. A Review of the Differential Diagnosis of Acute Infectious Conjunctivitis: Implications for Treatment and Management. Clin Ophthalmol. 2020 Mar 12;14:805-813. PMID: 32210533 PubMed 
 9. Folkehelseinstituttet. Konjunktivitt, infeksiøs. Folkehelseinstituttet, 2010. Sist oppdatert 12.02.2020. Siden besøkt 14.01.2022 www.fhi.no 
 10. Honkila M, Koskela U, Kontiokari T, et al. Effect of Topical Antibiotics on Duration of Acute Infective Conjunctivitis in Children: A Randomized Clinical Trial and a Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2022. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.34459. DOI 
 11. Norsk Oftalmologisk forening. Infeksjoner. Norsk kvalitetshåndbok for oftalmologi. 2015. Siden besøkt 14.01.22 www.helsebiblioteket.no