Hopp til hovedinnhold
Skrapeskader på hornhinnen kan for eksempel oppstå etter at man får en grein i ansiktet, eller i forbindelse med at man tar av eller på kontaktlinser.
Skrapeskader på hornhinnen kan for eksempel oppstå etter at man får en grein i ansiktet, eller i forbindelse med at man tar av eller på kontaktlinser.

Skrapeskade på hornhinnen

Hornhinnen er utsatt for skader der det oppstår små rifter eller avskrapninger av det ytterste cellelaget. Symptomene kommer umiddelbart i form av smerter, lysskyhet, og tåreflod.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/oye/ytre-oyeskader/hornhinnen-skrapeskade/ 

Hva er skrapeskade på hornhinnen?

Hornhinnen (kornea)

Årsak

Diagnosen

Behandling

Behandling av kontaktlinseskade

Hvordan er prognosen?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Korneaerosjon. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Algarni AM, Guyatt GH, Turner A, Alamri S. Antibiotic prophylaxis for corneal abrasion. Cochrane Database Syst Rev. 2022 May 27;5(5):CD014617. doi: 10.1002/14651858.CD014617.pub2. The Cochrane Library 
  2. Wippermann JL, Dorsch JN. Evaluation and management of corneal abrasions. Am Fam Physician 2013; 87: 114-120. American Family Physician 
  3. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 20.06.2022).
  4. Lim CH, Turner A, Lim BX. Patching for corneal abrasion. Cochrane Database Syst Rev. 2016;7(7):CD004764. DOI:10.1002/14651858.CD004764.pub3 DOI 
  5. Peate WF. Work-related eye injuries and illness. Am Fam Physician 2007; 75: 1017-22. American Family Physician 
  6. Wakai A, Lawrenson JG, Lawrenson AL et al. Topical non‐steroidal anti‐inflammatory drugs for analgesia in traumatic corneal abrasions. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 5. Art. No.: CD009781. DOI: 10.1002/14651858.CD009781.pub2. Accessed 20 June 2022. The Cochrane Library 
  7. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Ögonskador. Medicinskt godkänd: 05.01.2022. Siden besøkt 20.06.2022.
  8. Lin A, Rhee MK, Akpek EK et al. American Academy of Ophthalmology Preferred Practice Pattern Cornea and External Disease Panel. Bacterial Keratitis Preferred Practice Pattern®. Ophthalmology. 2019 Jan;126(1):P1-P55. Epub 2018 Oct 23. PMID: 30366799 PubMed