Hopp til hovedinnhold

Skygge, tåkesyn, flekker og flimring

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Hollands H, Johnson D, Brox AC, et al. Acute-onset floaters and flashes. Is the patient at risk for retinal detachment?. JAMA 2009; 302: 2243-9. PMID: 19934426 PubMed  
  2. Johnson D, Hollands H. Acute-onset floaters and flashes. CMAJ 2012; 184: 431. pmid:22125334 PubMed  
  3. Fossen K, Varhaug P, Bjune C. Amotio retinae. Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi. Norsk oftalmologisk forening. 2016, siden besøkt 15.10.2021.
  4. Gelston CD, Deitz GA. Eye Emergencies. Am Fam Physician. 2020;102(9):539-545. PMID: 33118787. PubMed  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen
  • Knut A. Holtedahl, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Tromsø