Hopp til hovedinnhold

Kirurgisk korreksjon av refraksjonsfeil

Sist revidert:
Sist revidert av:


 • O. Øyvind Pedersen, praktiserende spesialist i øyemedisin, dr.med.
 1. Pedersen OØ. Korreksjon av refraksjonsfeil med LASIK. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 44-5. PubMed  
 2. Wilkinson JM, Cozine EW, Kahn AR. Refractive Eye Surgery: Helping Patients Make Informed Decisions About LASIK. Am Fam Physician. 2017;95(10):637-644. PubMed  
 3. Stojanovic A. Refraktiv og terapeutisk laserkirurgi. Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi. Vedtatt August 2015. www.helsebiblioteket.no  
 4. Gulani AC. LASIK hyperopia. Medscape, last updated Sep 16, 2016. emedicine.medscape.com  
 5. Bastawrous A, Silvester A, Batterbury M. Laser refractive eye surgery. Clinical review. BMJ 2011; 342: d2345. BMJ (DOI)  
 6. Schallhorn SC, Farjo AA, Huang D, et al., for the American Academy of Ophthalmology. Wavefront-guided LASIK for the correction of primary myopia and astigmatism: a report by the American Academy of Ophthalmology. �Ophthalmology. 2008; 115: 1249-61.
 7. Eydelman M, Hilmantel G, Tarver ME, et al. Symptoms and Satisfaction of Patients in the Patient-Reported Outcomes With Laser In Situ Keratomileusis (PROWL) Studies. JAMA Ophthalmol. 2017;135(1):13-22. PubMed  
 8. Sandoval HP, Donnenfeld ED, Kohnen T, et al. Modern laser in situ keratomileusis outcomes. J Cataract Refract Surg. 2016;42(8):1224-1234. PubMed  
 9. Schallhorn SC, Farjo AA, Huang D, et al., for the American Academy of Ophthalmology. Wavefront-guided LASIK for the correction of primary myopia and astigmatism: a report by the American Academy of Ophthalmology. Ophthalmology 2008; 115: 1249-61. PubMed  
 10. Toda I. LASIK and the ocular surface. Cornea 2008; 27(suppl 1): S70–S76.
 • Aleksandar Stojanovic, MD, PhD, Senior Consultant, University Hospital of Northern Norway, Tromsø, Norway