Hopp til hovedinnhold

Langsynthet, hypermetropi

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er en tilstand der det uakkomoderte øyet vil fokusere bildet bak retina
Forekomst:
Svært vanlig tilstand
Symptomer:
Lite symptomer i ung alder. Ved økende alder tapes nærsynet tidligere enn forventet
Funn:
Tilstanden avsløres kun ved bruk av +linser
Diagnostikk:
Diagnose og behandling krever optimal refraksjonsundersøkelse hos optiker
Behandling:
Brillekorreksjon, laserbehandling eller utskiftning av linse
  1. Coats DK, Paysse EA. Refractive errors in children. UpToDate, last updated Sep 13, 2018. UpToDate  
  2. Bek T, et al. Langsynethed. Lægehåndbogen, sist oppdatert 15.08.2022.
  3. Midelfart A, Kinge B, Midelfart S, Lydersen S. Prevalens av brytningsfeil i Norge. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 46-8. PubMed  
  4. Stojanovic A, Sandvik KU, Heger H. Refraktiv og terapeutisk kirurgi med excimerlaser. Norsk kvalitetshåndbok i oftalmologi, 2015. legeforeningen.no  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen
  • Toke Bek, prof., overlæge, dr. med, Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital (Lægehåndbogen)