Hopp til hovedinnhold

Glaukom, akutt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Anfall med forhøyet intraokulært trykk hos pasienter med trang kammervinkel. Det skilles mellom akutt og kronisk, primært og sekundært trangvinkelglaukom
Forekomst:
Sjelden tilstand, 90% er langsynte, alder vanligvis over 40-50 år
Symptomer:
Som regel ensidig. Forvarsler som regnbuesyn og fargede ringer rundt lys, uskarpt syn. Rødt og akutt smertefullt øye, synsreduksjon, tåreflod og kvalme. Symptomene kan oppstå akutt under mørke forhold
Funn:
Hyperemisk konjunktiva og blandet injeksjon, matt kornea, semidilatert og ofte oval, lysstiv pupille, ødem rundt øyet, knallhardt øye. Ofte påvirket allmenntilstand
Diagnostikk:
Utredes med trykkmåling og spaltelampe
Behandling:
Trykksenkning med karboanhydrasehemmer, betareseptorantagonister og hyperosmotika. Åpne kammervinkelen med miotika
  1. Lin AP. Acute angle-closure glaucoma. Medscape, last updated Sep 20, 2018. emedicine.medscape.com  
  2. Prum BE Jr, Herndon LW Jr, Moroi SE, et al. Primary Angle Closure Preferred Practice Pattern Guidelines. Ophthalmology 2016; 123:P1. doi:10.1016/j.ophtha.2015.10.049 DOI  
  3. Gupta D, Chen PP. Glaucoma. Am Fam Physician 2016 Apr 15;93(8):668-674. PubMed  
  4. Khondrkaryan A, Francis BA. Angle-closure glaucoma. BMJ Best Practice, last updated July 2019.
  5. Fagerli M, Birkeland V, Askvik J. Akutt vinkelblokk. Norsk kvalitetshåndbok for oftalmologi, 2015. www.helsebiblioteket.no  
  6. Khondkaryan A, Francis BA. Angle-closure glaucoma. BMJ Best Practice, last reviewed 18 Sep 2021. bestpractice.bmj.com  
  7. Sun X, Dai Y, Chen Y, et al. Primary angle closure glaucoma: What we know and what we don't know. Prog Retin Eye Res. 2017;57:26-45. doi:10.1016/j.preteyeres.2016.12.003 DOI  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen
  • Knut A. Holtedahl, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Tromsø