Hopp til hovedinnhold

Glaukom, akutt

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Anfall med forhøyet intraokulært trykk hos pasienter med trang kammervinkel. Det skilles mellom akutt og kronisk, primært og sekundært trangvinkelglaukom
Forekomst:
Sjelden tilstand, 90% er langsynte, alder vanligvis over 40-50 år
Symptomer:
Som regel ensidig. Forvarsler som regnbuesyn og fargede ringer rundt lys, uskarpt syn. Rødt og akutt smertefullt øye, synsreduksjon, tåreflod og kvalme. Symptomene kan oppstå akutt under mørke forhold
Funn:
Hyperemisk konjunktiva og blandet injeksjon, matt kornea, semidilatert og ofte oval, lysstiv pupille, ødem rundt øyet, knallhardt øye. Ofte påvirket allmenntilstand
Diagnostikk:
Utredes med trykkmåling og spaltelampe
Behandling:
Trykksenkning med karboanhydrasehemmer, betareseptorantagonister og hyperosmotika. Åpne kammervinkelen med miotika

Regionalt innhold

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Akutt medikamentell behandling

Annen akutt behandling

Kirurgi i rolig fase

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Hva bør man kontrollere

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Trygdemedisin

Pasientorganisasjoner

Illustrasjoner

Plansjer eller tegninger

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen
  • Knut A. Holtedahl, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Tromsø