Hopp til hovedinnhold

Keratitt etter UV-bestråling

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Skade av kornea som følge av UV-bestråling, inkludert snøblindhet og sveiseblink
Forekomst:
Ikke sjeldent
Symptomer:
Sterke smerter, lysskyhet og tåreflod - kommer gjerne etter en latenstid på 6-12 timer
Funn:
Konjunktival injeksjon, punktformede defekter ved fluoresceinfarging av kornea
Diagnostikk:
Ytterligere undersøkelser er ikke nødvendig
Behandling:
Perorale eller lokale smertestillende, ev. mydriatikum, og lokalt antibiotikum
  1. Willmann D, Fu L, Melanson SW. Corneal Injury. 2022 May 2. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–. PMID: 29083785. www.ncbi.nlm.nih.gov  
  2. Wang Y, Lou J, Ji Y, Wang Z. Increased photokeratitis during the coronavirus disease 2019 pandemic: Clinical and epidemiological features and preventive measures. Medicine (Baltimore). 2021 Jun 18;100(24):e26343. PMID: 34128883 PubMed  
  3. T7.9.5 Øyeskader ved ultrafiolett lys. Norsk Legemiddelhåndbok. Sist oppdatert 22.11.2022 www.legemiddelhandboka.no  
  4. Lim CH, Turner A, Lim BX. Patching for corneal abrasion. Cochrane Database Syst Rev. 2016;7(7):CD004764. DOI:10.1002/14651858.CD004764.pub3 DOI  
  5. Bek T, et al. Keratokonjunktivitis photoelectrica. Lægehåndbogen, sist oppdatert 20.03.2019.
  6. Wakai A, Lawrenson JG, Lawrenson AL et al. Topical non‐steroidal anti‐inflammatory drugs for analgesia in traumatic corneal abrasions. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 5. Art. No.: CD009781. DOI: 10.1002/14651858.CD009781.pub2. Accessed 20 June 2022. The Cochrane Library  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen
  • Knut A. Holtedahl, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Tromsø
  • Toke Bek, prof., overlæge, dr. med, Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital (Lægehåndbogen)