Hopp til hovedinnhold

Herpes simplex-keratitt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Keratokonjunktivitt forårsaket av herpes simplex virus, som regel reaktivert virus grunnet stress, lys, nedsatt allmenntilstand eller immunrespons
Forekomst:
Insidens 12 av 100 000. Den vanligste formen for keratitt
Symptomer:
Ensidige øyesmerter, lysskyhet, tåreflod, blefarospasme og redusert syn dersom lesjonen ligger sentralt
Funn:
Kan være redusert korneasensibilitet og visus. Lesjon på kornea kan ses
Diagnostikk:
Fluoresceinfarging gir fargeopptak i kornea. Tonometri vil avdekke økt trykk dersom iris er involvert
Behandling:
Antivirale medikamenter, ev. atropin og kloramfenikol. Korneatransplantasjon aktuelt ved store arrdannelser
 1. Farooq AV, Shukla D. Herpes simplex epithelial and stromal keratitis: an epidemiologic update. Surv Ophthalmol 2012; 57: 448-62. pmid:22542912 PubMed  
 2. Young RC, Hodge DO, Liesegang TJ, Baratz KH. Incidence, recurrence, and outcomes of herpes simplex virus eye disease in Olmsted County, Minnesota, 1976-2007: the effect of oral antiviral prophylaxis. Arch Ophthalmol 2010; 128: 1178. pmid:20837803 PubMed  
 3. Lobo AM, Agelidis AM, Shukla D. Pathogenesis of herpes simplex keratitis: The host cell response and ocular surface sequelae to infection and inflammation. Ocul Surf. 2019;17(1):40-49. PubMed  
 4. Helsedirektoratet. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Sist oppdatert 07. september 2022. www.helsedirektoratet.no  
 5. Sibley D, Larkin DFP. Update on Herpes simplex keratitis management. Eye (Lond). 2020;34(12):2219-2226. PubMed  
 6. Wilhelmus KR. Antiviral treatment and other therapeutic interventions for herpes simplex virus epithelial keratitis. Cochrane Database Syst Rev 2015. doi:10.1002/14651858.CD002898.pub5 DOI  
 7. Norsk Oftalmologisk forening. Herpes simplex keratitt. Norsk kvalitetshåndbok for oftalmologi. Informasjon hentet 24.07.2023. www.helsebiblioteket.no  
 8. Maier AK, Ozlügedik S, Rottler J, et al. Efficacy of postoperative immunosuppression after keratoplasty in herpetic keratitis. Cornea 2011; 30: 1398-405. doi:10.1097/ICO.0b013e31821e65b3 DOI  
 9. Luccarelli SV, Lucentini S, Martellucci CA, et al. Impact of Adherence (Compliance) to Oral Acyclovir Prophylaxis in the Recurrence of Herpetic Keratitis: Long-Term Results From a Pediatric Cohort. Cornea. 2021;40(9):1126-1131. PubMed  
 10. Abudou M, Wu T, Evans JR, Chen X. Immunosuppressants for the prophylaxis of corneal graft rejection after penetrating keratoplasty. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD007603. DOI: 10.1002/14651858.CD007603.pub2. DOI  
 11. Stanzel TP, Diaz JD, Mather R, et al. The epidemiology of herpes simplex virus eye disease in Northern California. Ophthalmic Epidemiol 2014; 21: 370. pmid:25299934 PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Trine Hessevik Paulsen, allmennlege og redaksjonsmedarbeider i NEL
 • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen
 • Knut A. Holtedahl, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Tromsø