Hopp til hovedinnhold

Corpus vitreum blødning

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Blødning inn i ett av flere potensielle rom i/rundt corpus vitreum. Skyldes retinale rifter, neovaskularisasjon av retina, eller blødning fra blodkar i disse strukturene. Hyppigst ved diabetisk retinopati, retinal venetrombose eller aldersrelatert makuladegenerasjon
Forekomst:
Tilstanden er ikke hyppig. Relatert til prevalens av underliggende sykdom
Symptomer:
Ganske rask utvikling av sløret syn med moderat til uttalt synsnedsettelse, flytende flekker i synsfeltet, lite ubehag
Funn:
Det mest fremtredende kliniske funn er dårlig eller helt opphevet rød refleks
Diagnostikk:
Utredes av øyelege. Aktuelle undersøkelser er ultralyd, CT, MR
Behandling:
Mindre blødninger resorberes av seg selv i løpet av noen uker, mens større blødninger må fjernes operativt
  1. Phillpotts BA, Roy H. Vitreous hemorrhage. Medscape, last updated Sep 07, 2018.
  2. Casini G, Loiudice P, Menchini M, et al. Traumatic submacular hemorrhage: available treatment options and synthesis of the literature. Int J Retina Vitreous. 2019;5:48. Published 2019 Dec 11. PMID: 31890278 PubMed  
  3. Goff MJ, McDonald HR, Johnson RN, Ai E, Jumper JM, Fu AD. Causes and treatment of vitreous hemorrhage. Compr Ophthalmol Update 2006; 7: 97-111. PubMed  
  4. Bek T, et al. Corpus vitreum blødning. Lægehåndbogen, sist oppdatert 03.03.2021.
  5. Spirn MJ, Lynn MJ, Hubbard GB 3rd. Vitreous hemorrhage in children. Ophthalmology 2006; 113: 848-52. PubMed  
  6. Bedi DG, Gombos DS, Ng CS, Singh S. Sonography of the eye. Am J Roentgenol 2006; 187: 1061-72. PubMed  
  7. El Annan J, Carvounis PE, Current management of vitreous hemorrhage due to proliferative diabetic retinopathy. Int Ophthalmol Clin 2014;54: 141-53 PubMed  
  8. Mason JO 3rd, Colagross CT, Vail R. Diabetic vitrectomy: risks, prognosis, future trends. Curr Opin Ophthalmol 2006; 17: 281-5. PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL