Hopp til hovedinnhold

Corpus vitreum løsning

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
 Glasslegemet løsner helt eller delvis fra sitt bakre feste til netthinnen på grunn av fysiologisk skrumpning av glasslegemet. 
Forekomst:
 Økende forekomst med økende alder etter fylte 50 år. 
Symptomer:
 Gradvis eller plutselig forekomst av flytende flekker i synsfeltet, ev. lysglimt, uten svekket syn eller synsfeltutfall i ukompliserte tilfeller. 
Funn:
 Ingen funn ved vanlig øyeundersøkelse, kan påvises ved u.s. i spaltelampe (optiker/øyelege). 
Diagnostikk:
 Diagnostiseres ved typisk klinikk pluss visus og synsfeltundersøkelse for å utelukke netthinneløsning eller makulaskade. 
Behandling:
 Ukomplisert glasslegemeløsning behandles ikke. Obs henvisning til øyelege ved plutselig svekkelse av visus eller utfall av synsfelt. 
  1. Flaxel CJ, Adelman RA, Bailey ST, et al. Posterior Vitreous Detachment, Retinal Breaks, and Lattice Degeneration Preferred Practice Pattern. Ophthalmology 2019; 127: 146-181. pmid:31757500 PubMed  
  2. van Overdam KA, Bettink-Remeijer MW, Klaver CC, et al. Symptoms and findings predictive for the development of new retinal breaks. Arch Ophthalmol 2005; 123: 479. pmid:15824220 PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL