Hopp til hovedinnhold

Katarakt

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er en fordunkling av øyets linse som for de fleste er en naturlig del av aldring
Forekomst:
Fem prosent av 60 åringer og halvparten av alle 75 åringer har katarakt
Symptomer:
Langsom utvikling av ensidig eller dobbeltsidig synsreduksjon, blendingsbesvær og monokulært dobbeltsyn
Funn:
Fordunklinger i rød refleks og vanskelig innsyn til retina
Diagnostikk:
Ingen tilleggsundersøkelser har diagnostisk verdi
Behandling:
Fjerning av gammel linse og innsetting av kunstig linse når synsfunksjonen hemmer dagliglivets aktiviteter
 1. Jacobs DS. Cataract in adults. UpToDate, last updated Jun 23, 2022. UpToDate  
 2. Sandvig KU, Ødegård MT, Halvorsen F. Katarakt (ekskl. kongenitt katarakt). Norsk kvalitetshåndbok for oftalmologi. Vedtatt 2016. www.helsebiblioteket.no  
 3. Bek T, et al. Katarakt. Lægehåndbogen, sist oppdatert 10.06.2022.
 4. Bourne RR, Jonas JB, Flaxman, et al. Prevalence and causes of vision loss in high-income countries and in Eastern and Central Europe: 1990-2010. Br J Ophtalmol 2014. pmid:24665132 PubMed  
 5. WHO fact sheet: Vision impairment and blindness. Updated 14 October 2021. www.who.int  
 6. Kristianslund O, Kure ISH, Drolsum L. Kataraktkirurgi i Norge 2010–19. Tidsskr Nor Legeforen 2021. doi:10.4045/tidsskr.20.1005 DOI  
 7. Varma SD, Hedge KR. Susceptibility of the ocular lens to nitric oxide: implications in cataractogenesis. J Ocul Pharmacol Ther 2007;23:188-195. PubMed  
 8. Chang RT. Cataracts. BMJ Best Practice, last updated 23 Nov 2021. bestpractice.bmj.com  
 9. Rice JB, White AG, Scarpati LM, et al. Long-term systemic corticosteroid exposure: a systematic literature review. Clin Ther. 2017 Nov;39(11):2216-29. PubMed  
 10. Leuschen J, Mortensen EM, Frei CR, et al. Association of statin use with cataracts. A propensity score-matched analysis. JAMA Ophtalmol 2013. doi:10.1001/jamaophthalmol.2013.4575 DOI  
 11. Keay L, Lindsley K, Tielsch J, Katz J, Schein O. Routine preoperative medical testing for cataract surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 1. Art. No.: CD007293. The Cochrane Library  
 12. Zaman F, Bach C, Junaid I, et al. The floppy iris syndrome - what urologists and ophthalmologists need to know. Curr Urol 2012; 6: 1-7. PMID: 24917702 PubMed  
 13. Spekreijse L, Simons R, Winkens B, et al. Safety, effectiveness, and cost-effectiveness of immediate versus delayed sequential bilateral cataract surgery in the Netherlands (BICAT-NL study): a multicentre, non-inferiority, randomised controlled trial. Lancet 2023. pmid:37201546 PubMed  
 14. Aasved H. Kataraktoperasjoner og ventetider i Norge. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 466-7. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 15. de Silva SR, Evans JR, Kirthi V, Ziaei M, Leyland M. Multifocal versus monofocal intraocular lenses after cataract extraction. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD003169. The Cochrane Library  
 16. Ong HS, Evans JR, Allan BDS. Accommodative intraocular lens versus standard monofocal intraocular lens implantation in cataract surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD009667. DOI: 10.1002/14651858.CD009667.pub2 DOI  
 17. Mathew MC, Ervin AM, Tao J, Davis RM. Antioxidant vitamin supplementation for preventing and slowing the progression of age-related cataract. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 6. Art. No.: CD004567. DOI: 10.1002/14651858.CD004567.pub2 DOI  
 18. Bell CM, Hatch WV, Fischer HD. Association between tamsulosin and serious ophtalmic advers events in older men following catarct surgery. JAMA 2009; 301: 1991-6. Journal of the American Medical Association  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Knut A. Holtedahl, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Tromsø
 • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen
 • Toke Bek, prof., overlæge, dr. med, Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital (Lægehåndbogen)