Hopp til hovedinnhold

Presbyopi

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Ved presbyopi mister linsene sin normale akkomodasjonsevne og kan ikke lenger fokusere på objekter som er på kort avstand
Forekomst:
Er et normalt aldringsfenomen som starter omkring 40-årsalderen
Symptomer:
Stadig dårligere nærsyn, lesesyn
Funn:
Svekket nærsyn
Diagnostikk:
Ingen tilleggsundersøkelser er påkrevd
Behandling:
Lesebriller, ev. linser, ev. intraokulære linser
  1. Mian SI. Visual impairment in adults: Refractive disorders and presbyopia. UpToDate, last updated Oct 28, 2019. www.uptodate.com  
  2. Mohamud A, Erichsen J, Kessel L, Holm L, Larsen M. Ugeskr Laeger. 2019;181(5):V06180461. ugeskriftet.dk  
  3. Schachar RA, Fygenson DK. Topographical changes of biconvex objects during equatorial traction: an analogy for accommodation of the human lens. Br J Ophthalmol. 2007; 91:1698-703. PMID: 16837546 PubMed  
  4. Dahl AA. Presbyopia - Cause and treatment. Medscape, last updated Apr 23, 2019. emedicine.medscape.com  
  5. Stojanovic A. Refraktiv og terapeutisk laserkirurgi. Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi. Sist revidert august 2015. Siden besøkt september 2021 www.helsebiblioteket.no  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen
  • Knut A. Holtedal, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Tromsø