Hopp til hovedinnhold

Arteriell okklusjon i retinale kar

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon: 
Okklusjon av den sentrale retinalarterien eller noen av dens grener. Atrieflimmer og arteriosklerose disponerer for arteriell okklusjon og infarkter
Forekomst:
Sjelden tilstand med en omtrentlig insidens på 1 til 10 per 100.000. Rammer eldre
Symptomer:
Ensidig, smertefritt synstap som oppstår i løpet av sekunder, raskt forbigående eller permanent
Funn:
Avhenger av størrelsen på karet som er okkludert, varigheten av okklusjonen og når i forløpet pasienten undersøkes. Arteriell okklusjon gir sektorformet avbleking perifert for affiserte kar og kirsebærrød flekk i makula ved sentralarterieokklusjon
Diagnostikk:
Sjekk SR og CRP. Kan det foreligge arteritis temporalis?
Behandling:
Akutt innleggelse. Tidlig trombolyse er aktuelt ved okklusjon av sentral arterie
 1. Forsaa V, Lindtjørn B. Retinale arterielle okklusjoner. Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi. Sist oppdatert 2016. www.helsebiblioteket.no  
 2. Varma DD, Cugati S, Lee AW, Chen CS. A review of central retinal artery occlusion: clinical presentation and management. Eye (Lond). 2013 Jun; 27(6): 688–697. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 3. Pokhrel PK, Loftus SA. Ocular emergencies. Am Fam Physician 2007; 76: 829-36. American Family Physician  
 4. Leavitt JA, Larson TA, Hodge DO, Gullerud RE. The incidence of central retinal artery occlusion in Olmsted County, Minnesota. Am J Ophthalmol 2011; 152:820. PubMed  
 5. Hedges TR. Central and branch retinal artery occlusion. UpToDate, last updated Oct 09, 2018. UpToDate  
 6. Hayreh SS, Podhajsky PA, Zimmerman MB. Retinal artery occlusion: associated systemic and ophthalmic abnormalities. Ophthalmology 2009; 116:1928. PubMed  
 7. Youm DJ, Ha MM, Chang Y, Song SJ. Retinal vessel caliber and risk factors for branch retinal vein occlusion. Curr Eye Res. 2012 Apr. 37:334-8. PMID: 22324736 PubMed  
 8. Etminan M, Sodhi M, Mikelberg FS, et al. Risk of Ocular Adverse Events Associated With Use of Phosphodiesterase 5 Inhibitors in Men in the US. JAMA Ophtalmol 2022; 140: 480-484. pmid:35389459 PubMed  
 9. Gelston CD, Deitz GA. Eye Emergencies. Am Fam Physician. 2020;102(9):539-545. PubMed  
 10. Page PS, Khattar NK, White AC, et al. Intra-arterial thrombolysis for acute central retinal artery occlusion: a systematic review and meta-analysis. Front Neurol. 2018;9:76. PubMed  
 11. Rudkin AK, Lee AW, Chen CS. Ocular Neovascularization following Central Retinal Artery Occlusion: Prevalence and Timing of Onset. European Journal of Ophthalmology, 2010; 20(6): 1042–1046.
 12. Fraser SG, Adams W. Interventions for acute non-arteritic central retinal artery occlusion. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD001989. DOI: 10.1002/14651858.CD001989.pub2 DOI  
 13. Shahjouei S, Bavarsad Shahripour R, Dumitrascu OM. Thrombolysis for central retinal artery occlusion: An individual participant-level meta-analysis published online ahead of print, 2023 Jul 27. Int J Stroke. 2023. PMID: 37424312 PubMed  
 14. Hazin R, Dixon JA, Bhatti MT. Thrombolytic therapy in central retinal artery occlusion: cutting edge therapy, standard of care therapy, or impractical therapy? Curr Opin Ophthalmol 2009; 20:210. PubMed  
 15. Nowak RJ, Amin H, Robeson K, Schindler JL. Acute Central Retinal Artery Occlusion Treated with Intravenous Recombinant Tissue Plasminogen Activator. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2012; 21: 913. PMID: 22349707 PubMed  
 16. Dickersin K, Li T. Surgery for nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD001538. DOI: 10.1002/14651858.CD001538.pub4 DOI  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen
 • Knut A. Holtedahl, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Tromsø