Hopp til hovedinnhold

Netthinneløsning

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En progressiv løsning av sansecellelaget fra underliggende pigmentepitel i retina. Kan være primær uten kjent årsak, eller sekundær til betennelser, blødninger, traumer, svær myopi. Oftest som følge av aldersforandringer
Forekomst:
Insidens oppgis til 1:10.000
Symptomer: 
Plutselig innsettende smertefritt synstap, ofte perifert i synsfeltet - "som en gardin som trekkes ned", sentralsynet er bevart inntil makula affiseres. Lysglimt og flekker som flyter, kan opptre forut for løsningen
Funn: 
Svekket rød refleks. Netthinneløsning ses ved oftalmoskopi, ev. med dilatert pupille. 
Diagnostikk:
Henv. øyelege for diagnostikk og behandling.
Behandling:
Laser, cryopexy, gassinjeksjon, eller annen kirurgi
 1. Kwok JM, Yu CW, Christakis PG. Retinal detachment. CMAJ. 2020 Mar 23;192(12):E312. PMID: 32392514 PubMed  
 2. Pandya HK. Retinal detachment. Medscape. Last updated Jul 25, 2018. emedicine.medscape.com  
 3. Arroyo JG. Retinal detachment. UpToDate, last updated Mar 19, 2020. UpToDate  
 4. Etminan M, Sodhi M, Mikelberg FS, et al. Risk of Ocular Adverse Events Associated With Use of Phosphodiesterase 5 Inhibitors in Men in the US. JAMA Ophtalmol 2022; 140: 480-484. pmid:35389459 PubMed  
 5. Fossen K, Varhaug P, Bjune C. Amotio retinae (Netthinneløsning). Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi. Vedtatt 2016. www.helsebiblioteket.no  
 6. Qureshi MH, Steel DHW. Retinal detachment following cataract phacoemulsification-a review of the literature. Eye (Lond). 2020 Apr;34(4):616-631 PubMed  
 7. Tsui JC, Yu Y, VanderBeek BL. Association of Treatment Type and Loss to Follow-up With Tractional Retinal Detachment in Proliferative Diabetic Retinopathy. JAMA Ophtalmol 2022. pmid:36454552 PubMed  
 8. Mattioli S, Curti S, De Fazio R, et al. Occupational lifting tasks and retinal detachment in non-myopics and myopics: extended analysis of a case-control study. Saf Health Work. 2012; 3:52-7. doi: 10.5491/SHAW.2012.3.1.52 DOI  
 9. Gelston CD, Deitz GA. Eye Emergencies. Am Fam Physician. 2020 Nov 1;102(9):539-545. PMID: 33118787. PubMed  
 10. Gottlieb M, Holladay D, Peksa GD. Point-of-Care Ocular Ultrasound for the Diagnosis of Retinal Detachment: A Systematic Review and Meta-Analysis. Acad Emerg Med. 2019 Jan 13. pmid:30636351. PubMed  
 11. Liao L, Zhu X-H. Advances in the treatment of rhegmatogenous retinal detachment. Int J Ophthalmol. 2019; 12(4): 660–667. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 12. Sun Q, Sun T, Xu Y, et al. Primary vitrectomy versus scleral buckling for the treatment of rhegmatogenous retinal detachment: a meta-analysis of randomized controlled clinical trials. Curr Eye Res. 2012;37:492-499. PMID: 22577767 PubMed  
 13. Soni C, Hainsworth DP, Almony A. Surgical management of rhegmatogenous retinal detachment: a meta-analysis of randomized controlled trials. Ophtalmology 2013; 120: 1440-7. pmid:23511114 PubMed  
 14. Hatef E, Sena DF, Fallano KA, Crews J, Do DV. Pneumatic retinopexy versus scleral buckle for repairing simple rhegmatogenous retinal detachments. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD008350. DOI: 10.1002/14651858.CD008350.pub2. DOI  
 15. Kuhn F. Retinal detachment. BMJ BestPractice, last updated 18 Dec, 2020. bestpractice.bmj.com  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen
 • Knut A. Holtedahl, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Tromsø