Hopp til hovedinnhold

Retinale venøse tromboser

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon: 
Okklusjon av sentral- eller grenvene i retina. Aterosklerose, hypertoni, diabetes og glaukom disponerer
Forekomst:
Prevalens ca. 1%. Forekomsten øker med alderen, hyppigst etter 50 år
Symptomer:
Ensidig, smertefritt og plutselig synstap. Pasienten våkner ofte på morgenen med nedsatt syn på ett øye
Funn:
Visus er nedsatt. Sentralvenetrombose gir oftalmoskopisk store forandringe med stase, hyperemi, mørkerød fundus, ødem, uskarp papille, utvidede og slyngede vener, blødninger.
Diagnostikk:
Henvises straks. Fluoresceinangiografi kan være aktuelt
Behandling:
Er i utgangspunktet observasjon og tiltak mot underliggende årsaksfaktorer. Anti-VEGF + ev. intravitrøse kortikosteroider kan ha effekt mot makulaødem.
 1. Khanifar AA. Retinal vein occlusion. BestPractice, last updated 20 Jul 2022. bestpractice.bmj.com  
 2. Forsaa V, Lindtjørn B. Retinale venøse tromboser. Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi, vedtatt 2016. www.helsebiblioteket.no  
 3. Bek T, et al. Centralvenetrombose. Lægehåndbogen, sist oppdatert 13.09.2018.
 4. Song P, Xu Y, Zha M, et al. Global epidemiology of retinal vein occlusion: a systematic review and meta-analysis of prevalence, incidence, and risk factors. J Glob Health. 2019 Jun;9(1):010427.
 5. Braithwaite T, Nanji AA, Lindsley K, Greenberg PB. Anti-vascular endothelial growth factor for macular oedema secondary to central retinal vein occlusion. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD007325. DOI: 10.1002/14651858.CD007325.pub3 DOI  
 6. Mitry D, Bunce C, Charteris D. Anti-vascular endothelial growth factor for macular oedema secondary to branch retinal vein occlusion. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 1. Art. No.: CD009510. The Cochrane Library  
 7. Scott IU, VanVeldhuisen PC, Ip MS, et al. Effect of Bevacizumab vs Aflibercept on Visual Acuity Among Patients With Macular Edema Due to Central Retinal Vein Occlusion. JAMA 2017; 317: 2072-87. pmid:28492910 PubMed  
 8. Gewaily D, Muthuswamy K, Greenberg PB. Intravitreal steroids versus observation for macular edema secondary to central retinal vein occlusion. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD007324. DOI: 10.1002/14651858.CD007324.pub3. DOI  
 9. Lam FC, Chia SN, Lee RMH. Macular grid laser photocoagulation for branch retinal vein occlusion. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD008732. DOI: 10.1002/14651858.CD008732.pub2 DOI  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen
 • Knut A. Holtedal, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Tromsø
 • Toke Bek, prof., led. overlæge, dr. med, Øjenafdelingen, Århus Universitetshospital (Lægehåndbogen)