Hopp til hovedinnhold

Retinoblastom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En malign tilstand hos barn som utgår fra primitive netthinneceller i øyet, kan være genetisk årsak
Forekomst:
Sjelden tilstand hos barn, gjennomsnittlig ca. 4 tilfeller oppdages i Norge hvert år
Symptomer:
De vanligste debutsymptomer er leukokori (hvit pupill) og skjeling
Funn:
Ut over leukokori og skjeling kan barnet ha nedsatt syn, glaukom (stort øye), rødt øye, betennelse i orbita, forskjell i farge på iris, ensidig økt pupillstørrelse og lite øye (øyeskrumpning)
Diagnostikk:
Familiehistorie på retinoblastom? Henvise til øyelege ved klinisk mistanke om retinoblastom
Behandling:
Behandlingsmodaliteter har vært i rivende utvikling senere år, og ulike varianter av kjemoterapibehandling fremstår i 2018 som fremste alternativ
 • Nasjonal behandlingstjeneste for retinoblastom, Oslo universitetssykehus HF, nettsted 
 • Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn. Retinoblastom. Helsedirektoratet 26.05.2020. 3
 1. Dimaras H, Corson TW. Retinoblastoma, the visible CNS tumor: A review. J Neurosci Res. 2019 Jan;97(1):29-44. Epub 2018 Jan 3. PMID: 29314142 PubMed  
 2. Melamud A, Palekar R, Singh A. Retinoblastoma. Am Fam Physician 2006; 73: 1039-44. PubMed  
 3. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn. Retinoblastom. Helsedirektoratet 26.05.2020. www.helsebiblioteket.no  
 4. Krohn J, Eide N, Tranheim RS. Retinoblastom. Sist rev. 2015. Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi. legeforeningen.no  
 5. de Jong MC, de Graaf P, Noij DP, European Retinoblastoma Imaging Collaboration (ERIC). Diagnostic performance of magnetic resonance imaging and computed tomography for advanced retinoblastoma: a systematic review and meta‐analysis. Ophthalmology 2014; 121:1109‐18. PMID: 24589388 PubMed  
 6. Abramson DH, Shields CL, Munier FL, Chantada GL. Treatment of Retinoblastoma in 2015: Agreement and Disagreement. JAMA Ophthalmol 2015; 133: 1341-7. pmid:26378747 PubMed  
 7. Ortiz MV, Dunkel IJ. Retinoblastoma.J Child Neurol. 2016 Feb;31(2):227-36. Epub 2015 May 28. pmid: 26023180 PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Erlend Sommer Landsend, overlege ved Øyeavdelingen, Oslo Universitetssykehus
 • Ketil Heimdal, overlege dr. med., Avd. for medisinsk genetikk, Rikshospitalet, Oslo