Hopp til hovedinnhold

Sentral serøs chorioretinopati

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Opphopning av serøs væske mellom nevroretina og retinas pigmentepitel. Ukjent årsak. Stress og bruk av kortisonpreparater disponerer
Forekomst:
Er en av de vanligste netthinnesykdommene, vanligere hos menn. Insidens anslått til 10 per 100 000
Symptomer:
Gir opplevelsen av en mørk flekk sentralt i synsfeltet, redusert visus, forvrengte og mindre bilder og svekket kontrast- og fargeoppfatning
Funn:
Ved oftalmoskopi kan man se en prominent elevasjon av nevroretina
Diagnostikk:
Ordinær undersøkelse hos øyelege kan suppleres med OCT (optical coherence tomography) og fluoresceinangiografi
Behandling:
Går oftest spontant tilbake etter 2-4 måneder. Ved akutt peristerende form kan laserkoagulasjon benyttes. Ved kronisk form kan fotodynamisk terapi benyttes
 1. Daruich A, Matet A, Dirani A, et al. Central serous chorioretinopathy: Recent findings and new physiopathology hypothesis. Progr Retin Eye Res. 2015. doi:10.1016/j.preteyeres.2015.05.003 DOI  
 2. Manayath GJ, Ranjan R, Shah VS, et al. Central serous chorioretinopathy: Current update on pathophysiology and multimodal imaging. Oman J Ophthalmol. 2018 May-Aug; 11(2): 103–112. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 3. Kitzmann AS, Pulido JS, Diehl NN, et al. The incidence of central serous chorioretinopathy in Olmsted County, Minnesota, 1980–2002. Ophthalmology 2008; 115: 169-73. PubMed  
 4. Mateo-Montoya A, Mauget-Faÿse M. Helicobacter pylori as a risk factor for central serous chorioretinopathy: Literature review. World J Gastrointest Pathophysiol 2014; 15: 355-8. doi:10.4291/wjgp.v5.i3.355 DOI  
 5. Wang M, Munch IC, Hasler P, et al. Central serous chorioretinopathy. Acta Ophthalmologica 2008; 86: 126-45. doi:10.1111/j.1600-0420.2007.00889.x DOI  
 6. Piskunowicz M, Jaracz M, Lesiewska H, Malukiewicz G, et al. Temperament profile in patients with central serous chorioretinopathy: a case-control study. Eur J Ophthalmol 2014; 24: 392-5. doi:10.5301/ejo.5000377 DOI  
 7. Abalem MF, Machado MC, Santos HN, et al. Choroidal and Retinal Abnormalities by Optical Coherence Tomography in Endogenous Cushing's Syndrome. Front Endocrinol (Lausanne). 2016;7:154. Published 2016 Dec 9. PMID: 28018289 PubMed  
 8. Khairallah M, Kahloun R, Tugal-Tutkun I. Central serous chorioretinopathy, corticosteroids, and uveitis. Ocul. Immunol. Inflamm. 2012; 20: 76-85. pmid:22409559 PubMed  
 9. van Rijssen TJ, van Dijk EHC, Yzer S, et al. Central serous chorioretinopathy: Towards an evidence-based treatment guideline. Prog Retin Eye Res. 2019;73:100770. PubMed  
 10. Kim M, Lee SC, Lee SJ. Intravitreal ranibizumab for acute central serous chorioretinopathy. Ophthalmologica 2013; 299: 152-7. doi:10.1159/000345495 DOI  
 11. Chung YR, Seo EJ, Lew HM, Lee KH. Lack of positive effect of intravitreal bevacizumab in central serous chorioretinopathy: meta-analysis and review. Eye 2013; 27: 1339-46. pmid:24202051 PubMed  
 12. Erikitola OC, Crosby-Nwaobi R, Lotery AJ, Sivaprasad S. Photodynamic therapy for central serous chorioretinopathy. Eye 2014; 28: 944-57. doi:10.1038/eye.2014.134 DOI  
 13. Baran NV, Gürlü VP, Esgin H. Long-term macular function in eyes with central serous chorioretinopathy. Clin. Exp. Ophthalmol 2005; 33: 369-72. pmid:16033348 PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Erlend Almaas - lege i spesialisering. Øyeavdelingen. St. Olavs hospital