Hopp til hovedinnhold

Øyeforandringer ved Downs syndrom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Personer med Downs syndrom har hyppigere forekomst av en rekke øyesykdommer
Forekomst:
Vanlig ved Downs syndrom
Symptomer:
Aktuelle tilstander er brytningsfeil, akkomodasjonsproblemer, strabisme, katarakt, keratokonus
Funn:
Personer med Downs syndom inngår i et screeningprogram for tidlig å oppdage øyesykdom
Diagnostikk:
Oppfølging av øyelege
Behandling:
Avhenger av hvilke øyelidelser vedkommende har
 1. Haugen OH, Høvding G, Riise R. Øyeforandringer ved Downs syndrom. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 186-8. PubMed  
 2. Bek T, et al. Downs syndrom, øjenforandringer. Lægehåndbogen, sist oppdatert 01.06.2022.
 3. Postolache L, Monier A, Lhoir S. Neuro-Ophthalmological Manifestations in Children with Down Syndrome: Current Perspectives. Eye Brain. 2021;13:193-203. Published 2021 Jul 21. PMID: 34321946 PubMed  
 4. Postolache L. Abnormalities of the Optic Nerve in Down Syndrome and Associations With Visual Acuity. Front Neurol. 2019;10:633. Published 2019 Jun 14. PMID: 31258511 PubMed  
 5. Postolache L. Abnormalities of the optic nerve in Down syndrome and associations with visual acuity. Front Neurol. 2019;10:633. PubMed  
 6. Tătaru CI, Voinea LM, Tătaru CP, Sima G. Clinical and therapeutic particularities of congenital cataracts in pediatric patients with Down syndrome. Rom J Ophthalmol. 2020;64(2):168-175. PubMed  
 7. Alio JL, Vega-Estrada A, Sanz P, et al. Corneal Morphologic Characteristics in Patients With Down Syndrome. JAMA Ophthalmol. 2018;136(9):971–978. PMID: 29931124 PubMed  
 8. Stephenson KAJ, Power B, Malata D, Quill B, Murphy CC, Power WJ. Management of Keratoconus in Down Syndrome and Other Intellectual Disability. Cornea. 2022;41(4):456-461. PubMed  
 9. Gordon MO, Beiser JA, Brandt JD, Heuer DK, Higginbotham EJ, Johnson CA et al. The ocular hypertension treatment study. Baseline factors that predict the onset of primary open-angle glaucoma. Arch Ophthalmol 2002; 120: 714 - 20. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Toke Bek, prof., overlæge, dr. med, Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital (Lægehåndbogen)