Hopp til hovedinnhold

Øyeskade ved arteriell hypertensjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Forandringer i netthinnen forårsaket av hypertensjon.
Forekomst:
Ikke uvanlig komplikasjon til langvarig forhøyet blodtrykk.
Symptomer:
Oftest lang periode uten subjektive symptomer. Kan debutere med plutselig reduksjon av syn, eventuelt som blødninger på retina.
Funn:
Ved oftalmoskopi ses krysningsfenomener, slyngede kar med kaliberveksling, ev. eksudater eller blødninger
Diagnostikk:
Tilstanden diagnostiseres ved oftalmoskopi og påvisning av forhøyet blodtrykk.
Behandling:
Blodtrykksbehandling for å stanse progresjonen av øyebunnsforandringer.
  1. Theng K. Ophthalmologic manifestations of hypertension. Medscape, last updated Sep 20, 2018. emedicine.medscape.com  
  2. Bek T, et al. Nethindeforandringer ved arteriel hypertension. Lægehåndbogen, sist oppdatert 19.08.2016.
  3. van den Born B-JH, Hulsman CAA, Hoekstra JBL, Schlingemann RO, van Montfrans GA. Value of routine fundoscopy in patients with hypertension: systematic review. BMJ 2005; 331: 73. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen
  • Knut A. Holtedal, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Tromsø
  • Toke Bek, prof., overlæge, dr. med, Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital (Lægehåndbogen)