Hopp til hovedinnhold

Brudd, orbita

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Brudd i orbita kan være ved den ytre kanten eller inne i det indre av orbitahulen
Forekomst:
En forholdsvis sjelden skade
Symptomer:
Kan være dobbeltsyn og nedsatt syn
Funn:
Smerter, blødning, nedsatt bevegelighet av bulbus
Diagnostikk:
Foretrukne undersøkelser er røntgen, CT eller MR
Behandling:
Er som regel kirurgi
  1. Mathur NN. Orbital fractures. Medscape, last updated Apr 25, 2018. emedicine.medscape.com  
  2. Bek T, et al. Orbitafraktur. Lægehåndbogen, sist oppdatert 15.08.2022.
  3. Krohn-Hansen D, Drolsum L, Bragadottir R. Øyeskader. Sist revidert 2018. www.helsebiblioteket.no  
  4. Cobb ARM, Lloyd TW. Orbital fracture. BMJ Best Practice, last updated June 2019.
  5. Kim YS, Kim JH, Hwang K. The Frequency of Decreased Visual Acuity in Orbital Fractures. J Craniofac Surg. 2015 Jul. 26 (5):1581-3.
  6. Boffano P, Roccia F, Gallesio C, et al. Diplopia and orbital wall fractures. J Craniofac Surg. 2014 Mar. 25(2):e183-5.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen
  • Knut A. Holtedahl, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Tromsø
  • Toke Bek, prof., overlæge, dr. med, Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital