Hopp til hovedinnhold

Etseskader på øyet

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Skader på bulbus forårsaket av etsende stoffer som lut og syrer
Forekomst:
Etseskader på øyet er ganske vanlige skader i allmennpraksis
Symptomer:
Smerte, rødt øye, lysskyhet, fremmedlegemefølelse og tåreflod
Funn:
Blefarospasme, kemose og epiteldefekter
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelse er fluoresceinfarging
Behandling:
Umiddelbar øyeskylling
 1. Krohn-Hansen D, Drolsum L, Bragadottir R. Øyeskader. Norsk kvalitetshåndbok for oftalmologi. Sist revidert 2018. www.helsebiblioteket.no  
 2. Ventocilla M. Ophthalmologic approach to chemical burns. Medscape, last updated Sep 18, 2018. emedicine.medscape.com  
 3. Bek T, et al. Ætsskade på øjet. Lægehåndbogen, sist oppdatert 15.08.2022.
 4. Arnljots T, Samolov B. Kemiska ögonfrätskador – akut diagnostik och behandling - Omedelbar spolning är avgörande för att begränsa skadan Emergency management of chemical eye burns. Lakartidningen. 2018;115:FALM. Published 2018 Oct 2. PMID: 30277554 PubMed  
 5. Gelston CD, Deitz GA. Eye Emergencies. Am Fam Physician. 2020;102(9):539-545. PubMed  
 6. Fish R, Davidson RS. Management of ocular thermal and chemical injuries, including amniotic membrane therapy. Curr Opin Ophthalmol. 2010;21(4):317-21. PMID: 20467317 PubMed  
 7. Li M, Chen Z, Liu L, Ma X, Zou J. Topical Vitamin C Promotes the Recovery of Corneal Alkali Burns in Mice. J Ophthalmol. 2021;2021:2406646. Published 2021 Dec 23. PMID: 34976406 PubMed  
 8. Clare G, Bunce C, Tuft S. Amniotic membrane transplantation for acute ocular burns. Cochrane Database of Systematic Reviews 2022, Issue 9. Art. No.: CD009379. DOI: 10.1002/14651858.CD009379.pub3. Accessed 15 September 2022. The Cochrane Library  
 9. First stem-cell therapy recommended for approval in EU. European Medicines Agency. Press release 19.12.2014.
 10. Statens legemiddelverk. Nytt om legemidler. Holoclar – første stamcelleterapi godkjent i Europa. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 421. doi: 10.4045/tidsskr.15.0169 DOI  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen
 • Knut A. Holtedahl, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Tromsø
 • Toke Bek, prof., overlæge, dr. med, Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital (Lægehåndbogen)