Hopp til hovedinnhold

Fremmedlegeme på kornea eller konjunktiva

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Overflatisk, fastsittende eller perforerende fremmedlegeme på kornea eller konjunktiva
Forekomst:
Svært vanlig tilstand
Symptomer:
Smerter, lysskyhet, fremmedlegemefølelse og tåreflod
Funn:
Rødt øye og fremmedlegeme på kornea eller konjunktiva
Diagnostikk:
Fluoresceinfarging er som regel nødvendig
Behandling:
Fjerning av fremmedlegemet, ev. lokal antibiotika. Alltid vurdering ved spesialist ved mistanke om perforasjon
  1. Wipperman JL, Dorsch JN. Evaluation and management of corneal abrasions. Am Fam Physician. 2013 Jan 15;87(2):114-20. PMID: 23317075. PubMed  
  2. Bashour M. Corneal foreign body. Medscape, last updated Aug 17, 2018. emedicine.medscape.com  
  3. Medibas. Främmande kropp på kornea eller konjunktiva. Stockholm: Medibas; 2017. Sist revidert 21.09.2017; sitert 05.02.2018. Tilgjengelig fra medibas.se  
  4. Turner A, Rabiu M. Patching for corneal abrasion. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 2. Art. No.: CD004764. DOI: 10.1002/14651858.CD004764.pub2. DOI  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen
  • Gisle Roksund, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, Klyve Legesenter, Skien