Hopp til hovedinnhold

Hyphema

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er en tilstand med blod i øyets fremre kammer, vanligvis som resultat av et eksternt traume eller kirurgi
Forekomst:
Forholdsvis sjelden tilstand
Symptomer:
Tiltakende nedsatt syn etter øyeskade
Funn:
Blodansamling i nedre del av fremre øyekammer
Diagnostikk:
I tillegg bør øyetrykket måles
Behandling:
Ro, de fleste tilfeller går tilbake av seg selv
  1. Chen EJ, Fasiuddin A. Management of Traumatic Hyphema and Prevention of Its Complications. Cureus. 2021;13(6):e15771. Published 2021 Jun 20. PMID: 34295581 PubMed  
  2. Nash DL. Hyphema. Medscape, last updated Jan 18, 2019. emedicine.medscape.com  
  3. Bek T, et al. Hyphæma. Lægehåndbogen, sist oppdatert 17.08.2022.
  4. Soohoo JR, Davies BW, Braverman RS, et al. Pediatric traumatic hyphema: a review of 138 consecutive cases. J AAPOS. 2013 Nov 8.
  5. Gharaibeh A, Savage HI, Scherer RW, et al. Medical interventions for traumatic hyphema. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 1. Art. No.: CD005431. DOI: 10.1002/14651858.CD005431.pub4. DOI  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen
  • Toke Bek, prof., overlæge, dr. med, Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital (Lægehåndbogen)