Hopp til hovedinnhold

Perforerende øyeskader

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Skade som medfører perforasjon av bulbus occuli
Forekomst:
Sjelden skade
Symptomer:
Umiddelbart nedsatt visus, smerte, rødt øye
Funn:
Kan være svekket eller opphevet rød refleks, ev. tegn på perforasjon, ev. blod i forkammeret
Diagnostikk:
Det kan være aktuelt å gjøre røntgen eller CT
Behandling:
Ev. fjerning av fremmedlegeme
 1. Acerra JR. Globe rupture. Medscape, last updated Nov 19, 2018. emedicine.medscape.com  
 2. Bek T, et al. Penetrerende øjentraume. Lægehåndbogen, sist oppdatert 22.08.2022.
 3. Krohn-Hansen D, Drolsum L, Bragadottir R. Øyeskader. Norsk kvalitetshåndbok for oftalmologi, revidert 2018. www.helsebiblioteket.no  
 4. Adelman R, Raducu ER. Eye trauma. BMJ Best Practice, last reviewed 16 Aug 2022. bestpractice.bmj.com  
 5. Gelston CD, Deitz GA. Eye Emergencies. Am Fam Physician. 2020;102(9):539-545. PubMed  
 6. Lin KY, Ngai P, Echegoyen JC, Tao JP. Imaging in orbital trauma. Saudi J Ophthalmol. 2012 Oct;26(4):427-32. PubMed  
 7. Hoffstetter P, Schreyer AG, Schreyer CI, et al. Multidetector CT (MD-CT) in the Diagnosis of Uncertain Open Globe Injuries. Rofo. 2010; 182(2):151-4. PubMed  
 8. Yuan WH, Hsu HC, Cheng HC, Guo WY, Teng MM, Chen SJ, et al. CT of globe rupture: analysis and frequency of findings. AJR Am J Roentgenol. 2014 May. 202 (5):1100-7.
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen
 • Knut A. Holtedahl, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Tromsø
 • Toke Bek, prof., led. overlæge, dr. med, Øjenafdelingen, Århus Universitetshospital (Lægehåndbogen)