Hopp til hovedinnhold

Uveitt og iridosyklitt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Uveitt er inflammasjon i uvea. Inkluderer flere tilstander som iridosyklitt, choroiditt m.fl avhengig av lokalisasjon. Ofte en autoimmun reaksjon
Forekomst:
Insidens av fremre uveitt er ca. 12-15 per 100 000. Hyppigere blant menn. Hyppigst i aldersgruppen 20-40 år
Symptomer: 
Ensidige akutte øyesmerter, uklart syn, tåreflod, blefarospasme og lysskyhet
Funn:
Redusert visus, ciliær injeksjon, miose, ev. kantet pupille, lysvei i fremre kammer
Diagnostikk:
Blodprøver og rtg. thorax kan være aktuelle undersøkelser for å avdekke underliggende sykdom
Behandling:
Antiinflammatorisk og pupilledilaterende terapi, og behandle ev. underliggende sykdom
 1. Dunn JP. Uveitis. Prim Care. 2015; 42: 305-23. PubMed  
 2. Janiglan RH. Uveitis evaluation and treatment. Medscape, last updated Jan 15, 2019.
 3. Harman LE, Margo CE, Roetzheim RG. Uveitis: The collaborative diagnostic evaluation. Am Fam Physician. 2014 Nov 15;90(10):711-716. . www.aafp.org  
 4. Trusko B, Thorne J, Jabs D, et al. The Standardization of Uveitis Nomenclature (SUN) project. Development of a clinical evidence base utilizing informatics tools and techniques. Methods Inf Med. 2013 May. 7;52(3):259-65. PMID: 23392263 PubMed  
 5. Brandser R, Berg K. Uveitt. Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi. 2016. www.helsebiblioteket.no  
 6. Petersen E, Kijlstra A, Stanford M. Epidemiology of ocular toxoplasmosis. Ocul Immunol Inflamm 2012; 20: 68-75. PubMed  
 7. Deschenes J, Murray PI, Rao NA, et al. International Uveitis Study Group (IUSG): clinical classification of uveitis. Ocular Immunology and Inflammation 2008; 16: 1-2. PubMed  
 8. Acharya NR, Tham VM, Esterberg E, Borkar DS, Parker JV, Vinoya AC, et al. Incidence and prevalence of uveitis: results from the Pacific Ocular Inflammation Study. JAMA Ophthalmol. 2013; 131: 1405-12. PubMed  
 9. Barisani-Asenbauer T, Maca SM, Mejdoubi L, et al. Uveitis- a rare disease often associated with systemic diseases and infections- a systematic review of 2619 patients. Orphanet J Rare Dis 2012; 7: 57. pmid:22932001 PubMed  
 10. Eadie B, Etminan M, Mikelberg FS. Risk for Uveitis With Oral Moxifloxacin. JAMA Ophthalmol. Published online October 02, 2014. doi:10.1001/jamaophthalmol.2014.3598 DOI  
 11. Rosenbaum JT. Uveitis: treatment. UpToDate, last updated Nov 27, 2019. UpToDate  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen
 • Knut A. Holtedahl, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Tromsø