Hopp til hovedinnhold

Neuromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD)

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
 Inflammatorisk demyeliniserende lidelse i sentralnervesystemet med anfallsvis optikusnevritt og/eller tverrsnittsmyelitt. 
Forekomst:
 Prevalens ca. ett tilfelle per 100.000 personer, gjennomsnittlig debutalder 39 år. 
Symptomer:
Attakk med synssvekkelse som utvikler seg over timer til dager, ev. også parestesier og pareser svarende til tverrsnittslesjoner. 
Funn:
Svekket visus, tåkesyn, ev. papillødem. Svekket kraft og sensibilitet nedenfor myelitt-nivået. 
Diagnostikk:
 Typisk klinikk. Positive akvaporin-4 antistoffer i blod hos >70%. Karakteristiske MR-funn. 
Behandling:
Akuttbehandling med steroider. Anfallsprofylakse med immunmodulerende medisiner. Symptomatisk behandling mot nevrologiske funksjonstap. 
  1. Kim W, Kim SH, Kim HJ. New insights into neuromyelitis optica. J Clin Neurol 2011; 7: 115-27. pmid:22087205 PubMed  
  2. Kvistad SAS, Wergeland S, Torkildesen Ø, Myhr K-M, Vedeler CA. Neuromyelitits optica. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 2057-61. Tidsskrift for Den norske legeforening  
  3. Wingerchuk DM, Lucchinetti CF. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder. N Engl J Med 2022; 387: 631-639. doi:10.1056/NEJMra1904655 DOI  
  4. Wingerchuk DM, Banwell B, Bennett JL, et al. International Panel for NMO. Diagnosis. International consensus diagnostic criteria for neuromyelitis optica spectrum disorders. Neurology. 2015; 85: 177-89 . pmid:26092914 PubMed  
  5. Kessler RA, Mealy MA, Levy M. Treatment of Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder: Acute, Preventive, and Symptomatic. Curr Treat Options Neurol. 2016; 18: 2. pmid:26705758 PubMed  
  6. Pittock SJ, Berthele A, Fujihara K, et al. Eculizumab in Aquaporin-4–Positive Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder. N Engl J Med 2019; 381: 614-25. pmid:31050279 PubMed  
  7. Cree BAC, Bennett JL, Kim HJ, et al. Inebilizumab for the treatment of neuromyelitis optica spectrum disorder (N-MOmentum): a double-blind, randomised placebo-controlled phase 2/3 trial. Lancet 2019. pmid:31495497 PubMed  
  8. Sherman E, Han MH. Acute and Chronic Management of Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder. Curr Treat Options Neurol. 2015; 17: 48. pmid:26433388 PubMed  
  • Rune Midgard, dr. med., overlege og førsteamanuensis II, Nevrologisk avdeling, Helse Møre og Romsdal HF, Molde sjukehus og Enhet for anvendt klinisk forskning, NTNU
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL