Hopp til hovedinnhold

Neuromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD)

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
 Inflammatorisk demyeliniserende lidelse i sentralnervesystemet med anfallsvis optikusnevritt og/eller tverrsnittsmyelitt. 
Forekomst:
 Prevalens ca. ett tilfelle per 100.000 personer, gjennomsnittlig debutalder 39 år. 
Symptomer:
Attakk med synssvekkelse som utvikler seg over timer til dager, ev. også parestesier og pareser svarende til tverrsnittslesjoner. 
Funn:
Svekket visus, tåkesyn, ev. papillødem. Svekket kraft og sensibilitet nedenfor myelitt-nivået. 
Diagnostikk:
 Typisk klinikk. Positive akvaporin-4 antistoffer i blod hos >75%. Karakteristiske MR-funn. 
Behandling:
Akuttbehandling med steroider. Anfallsprofylakse med immunmodulerende medisiner. Symptomatisk behandling mot nevrologiske funksjonstap. 
  1. Huda S, Whittam D, Bhojak M, Chamberlain J, Noonan C, Jacob A. Neuromyelitis optica spectrum disorders. Clin Med (Lond). 2019;19(2):169-176. PubMed  
  2. Kvistad SAS, Wergeland S, Torkildesen Ø, Myhr K-M, Vedeler CA. Neuromyelitits optica. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 2057-61. Tidsskrift for Den norske legeforening  
  3. Wingerchuk DM, Lucchinetti CF. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder. N Engl J Med 2022; 387: 631-639. doi:10.1056/NEJMra1904655 DOI  
  4. Wingerchuk DM, Banwell B, Bennett JL, et al. International Panel for NMO. Diagnosis. International consensus diagnostic criteria for neuromyelitis optica spectrum disorders. Neurology. 2015; 85: 177-89 . pmid:26092914 PubMed  
  5. Kessler RA, Mealy MA, Levy M. Treatment of Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder: Acute, Preventive, and Symptomatic. Curr Treat Options Neurol. 2016; 18: 2. pmid:26705758 PubMed  
  6. Pittock SJ, Berthele A, Fujihara K, et al. Eculizumab in Aquaporin-4–Positive Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder. N Engl J Med 2019; 381: 614-25. pmid:31050279 PubMed  
  7. Cree BAC, Bennett JL, Kim HJ, et al. Inebilizumab for the treatment of neuromyelitis optica spectrum disorder (N-MOmentum): a double-blind, randomised placebo-controlled phase 2/3 trial. Lancet 2019. pmid:31495497 PubMed  
  8. Sherman E, Han MH. Acute and Chronic Management of Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder. Curr Treat Options Neurol. 2015; 17: 48. pmid:26433388 PubMed  
  • Rune Midgard, dr. med., overlege og førsteamanuensis II, Nevrologisk avdeling, Helse Møre og Romsdal HF, Molde sjukehus og Enhet for anvendt klinisk forskning, NTNU
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL