Hopp til hovedinnhold

Optikusnevritt (ON)

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Inflammatorisk demyelinisering av synsnerven. Ukjent årsak, men over halvparten vil utvikle MS etter 30–40 års observasjon
Forekomst:
Ca. 5 tilfeller pr 100.000 pr år. Tre av fire er kvinner. Opptrer som regel mellom 20 og 49 år
Symptomer:
En subakutt ensidig synsreduksjon som utvikler seg i løpet av timer til dager, smerter eller ubehag ved øyebevegelse, sviktende evne til å gjenkjenne farger (sideforskjell) er typisk. Synet kommer nesten alltid tilbake i løpet av noe tid
Funn:
Nedsatt visus og synsfelt. Ofte sentralt skotom, papillødem ved intrabulbær form, men ellers er det få patologiske funn
Diagnostikk:
Aktuelle tilleggsundersøkelser er MR og nevrologisk undersøkelse
Behandling:
Høydoserte kortikosteroider peroralt eller intravenøst. Plasmaferese, intravenøst immunglobulin (IVIG) og oppstart av sykdomsmodifiserende behandling vurderes individuelt
 1. Toosy AT, Mason DF, Miller DH. Optic neuritis. Lancet Neurol 2014; 13: 83-99. pmid:24331795 PubMed  
 2. Petzold A, Wattjes MP, Costello F, et al. The investigation of acute optic neuritis: a review and proposed protocol. Nat Rev Neurol 2014; 10: 447-58. pmid:25002105 PubMed  
 3. Dalbro SEJ, Kerty E. Atypisk optikusnevritt. Tidsskr Nor Legeforen 2019. doi:10.4045/tidsskr.18.0967 DOI  
 4. Kerty E, Midelfart A. Opticus neuritt. Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi. Vedtatt november 2017. www.helsebiblioteket.no  
 5. Morales DS, Siatkowski RM, Howard CW, Warman R. Optic neuritis in children. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 2000; 37: 254 - 9. PubMed  
 6. Yaqub S, von Hanno T, Stokke A, Skjeflo T, Neset KA. Akutt synstap hos åtte år gammel jente. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 189-91. PubMed  
 7. Arnold AC. Evolving management of optic neuritis and multiple sclerosis. Am J Ophthalmol 2005; 139: 1101-8. PubMed  
 8. Wingerchuk DM, Banwell B, Bennett JL, et al. International consensus diagnostic criteria for neuromyelitis optica spectrum. Neurology. 2015;85:177-189. PubMed  
 9. Weerasinghe D, Lueck C. Mimics and chameleons of optic neuritis. Pract Neurol 2016; 16: 96-110. pmid:26764409 PubMed  
 10. Hassan MB, Stern C, Flanagan EP, et al. Population-Based Incidence of Optic Neuritis in the Era of Aquaporin-4 and Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Antibodies. Am J Ophthalmol. 2020 Dec;220:110-114. Epub 2020 Jul 21. PMID: 32707199. PubMed  
 11. Chen JJ, Pittock SJ, Flanagan EP, Lennon VA, Bhatti MT. Optic neuritis in the era of biomarkers. Surv Ophthalmol. 2020 Jan-Feb;65(1):12-17. Epub 2019 Aug 16. PMID: 31425702. PubMed  
 12. De Lott LB, Bennett JL, Costello F. The changing landscape of optic neuritis: a narrative review. J Neurol. 2021 Jan 3:10.1007/s00415-020-10352-1. Epub ahead of print. PMID: 33389032. PubMed  
 13. Biousse V, Newman NJ.. Ischemic Optic Neuropathies. N Engl J Med 2015; 372: 2428-36. pmid:26083207 PubMed  
 14. Filippi M, Rocca MA, Ciccarelli O, et al . MRI criteria for the diagnosis of multiple sclerosis: MAGNIMS consensus guidelines. Lancet Neurol 2016; 15: 292-303. doi:26822746
 15. Hickman SJ, Dalton CM, Miller DH et al. Management of acute optic neuritis. Lancet 2002; 360: 1953-62. PubMed  
 16. Sadam H, Pihlak A, Jaago M, et al. Identification of two highly antigenic epitope markers predicting multiple sclerosis in optic neuritis patients. EBioMedicine. 2021 Feb;64:103211. Epub 2021 Jan 23. PMID: 33493797. PubMed  
 17. Cornblath WT, Quint DJ. MRI of optic nerve enlargement in optic neuritis. Neurology 1997; 48: 821 - 5. Neurology  
 18. Brex PA, O'Riordan JI, Miszkiel KA et al. Multisequence MRI in clinically isolated syndromes and the early development of MS. Neurology 1999; 53: 1184-90. Neurology  
 19. Ergene E. Adult optic neuritis. Medscape, last updated Oct 14, 2015. emedicine.medscape.com  
 20. Holder GE. Pattern electroretinography (PERG) and an integrated approach to visual pathway diagnosis. Prog Ret Eye Res 2001; 20: 531-61. PubMed  
 21. Gronseth GS, Ashman EJ. Practice parameter: The usefulness of evoked potentials in identifying clinically silent lesions in patients with suspected multiple sclerosis (an evidence-based review). Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2000; 54: 1720-5. Neurology  
 22. Lamirel C, Newman NJ, Biousse V. Optical Coherence Tomography (OCT) in Optic Neuritis and Multiple Sclerosis. Rev Neurol (Paris) 2010; 166: 978-86. pmid:20605617 PubMed  
 23. Cruz-Herranz A, Balk LJ, Oberwahrenbrock T, et al . The APOSTEL recommendations for reporting quantitative optical coherence tomography studies. Neurology 2016; 86: 2303-9. pmid:27225223 PubMed  
 24. Gal RL, Vedula SS, Beck R. Corticosteroids for treating optic neuritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD001430. DOI: 10.1002/14651858.CD001430.pub4. DOI  
 25. Constantinescu CS, Bosley TM. Optic neuritis. BMJ BestPractice, last updated March 2018.
 26. Morrow SA, Fraser JA, Day C, Bowman D, et al. Effect of Treating Acute Optic Neuritis With Bioequivalent Oral vs Intravenous Corticosteroids: A Randomized Clinical Trial. JAMA Neurol. 2018 Jun 1;75(6):690-696. PMID: 29507942. PubMed  
 27. Hickman SJ, Dalton CM, Miller DH, Plant GT. Management of acute optic neuritis. Lancet 2002; 14: 1953 - 62. PubMed  
 28. De Lott LB, Burke JF, Andrews CA, et al. Association of Individual-Level Factors With Visual Outcomes in Optic Neuritis: Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open 2020; 3: e204339. pmid:32379333 PubMed  
 29. Deschamps R, et al. Plasma exchange response in 34 patients with severe optic neuritis. J Neurol. 2016 May;263(5):883-7. pmid:26964539 PubMed  
 30. Roesner S, Appel R, Gbadamosi J, Martin R, Heesen C. Treatment of steroid-unresponsive optic neuritis with plasma exchange. Acta Neurol Scand. 2011;126:103-108. PubMed  
 31. Optic Neuritis Study Group. Multiple sclerosis risk after optic neuritis: final optic neuritis treatment trial follow-up. Arch Neurol 2008; 65: 727-32. PubMed  
 32. Rodriguez M, Siva A, Cross SA et al. Optic neuritis: a population-based study in Olmsted County, Minnesota. Neurology 1995; 45: 244-50. PubMed  
 33. Brex PA, Ciccarelli O, O'Riordan JI et al. A longitudinal study of abnormalities on MRI and disability from multiple sclerosis. N Engl J Med 2002; 346: 158-64. New England Journal of Medicine  
 34. McDonald WI, Compston A, Edan G et al. Recommended diagnostic criteria for multiple sclerosis: guidelines from the international panel on the diagnosis of multiple sclerosis. Ann Neurol 2001; 50: 121-7. PubMed  
 • Rune Midgard, dr. med., overlege, førsteamanuensis II emeritus, NTNU
 • Tor Andre Johannessen, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Toke Bek, prof., led. overlæge, dr. med, Øjenafdelingen, Århus Universitetshospital (Lægehåndbogen)
 • Knut A. Holtedahl, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Tromsø
 • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen