Hopp til hovedinnhold

Endoftalmitt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjon i øyets hulrom og omkringliggende vev, begrenset utad av sklera og kornea, oftest som komplikasjon til kirurgi eller perforasjon
Forekomst:
Sjelden tilstand
Symptomer:
Vanligvis oppstår symptomer akutt i form av nedsatt syn og smerter
Funn:
Typiske funn er kraftig konjunktival hyperemi, uttalt intraokulær reaksjon, puss i fremre kammer (hypopyon), utslukket rød refleks, nedsatt visus
Diagnostikk:
Diagnosen sikres ved prøvetaking, fortrinnsvis fra corpus vitreum
Behandling:
Intravitreal injeksjon av antibiotika, i noen tilfeller vitrektomi
  1. Simakurthy S, Tripathy K. Endophthalmitis. 2022 Feb 21. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–. PMID: 32644505. www.ncbi.nlm.nih.gov  
  2. Østern AE. Endoftalmitt. Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi. Norsk oftalmologisk forening. Vedtatt 2015. legeforeningen.no  
  3. Connell PP, O'Neill EC, Fabinyi D, et al. Endogenous endophthalmitis: 10-year experience at a tertiary referral centre. Eye (Lond). 2011 Jan. 25(1):66-72
  4. Stein JD, Grossman DS, Mundy KM, Sugar A, Sloan FA. Severe adverse events after cataract surgery among medicare beneficiaries. Ophthalmology. 2011 Sep. 118(9):1716-23.
  5. Folkehelseinstituttet. Diagnostikk av øyeinfeksjoner. Strategimøte 2018. Rapport. FHI; Oslo: 2020. www.fhi.no  
  6. Helsedirektoratet. Antibiotika i sykehus. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Sist oppdatert 23.06.2022. Siden besøkt 24.06.2022 www.helsedirektoratet.no  
  7. Kessel L, Flesner P, Andresen J, Erngaard D, Tendal B, Hjortdal J. Antibiotic prevention of postcataract endophthalmitis: a systematic review and meta-analysis. Acta Ophthalmol 2015; 93(4):303-17. PubMed  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen
  • Knut A. Holtedahl, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Tromsø