Hopp til hovedinnhold

Horners syndrom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Et syndrom som består av unilateral miose, ptose og nedsatt svetting på affisert side av hodet og skyldes en lesjon i sympatiske nervebaner
Forekomst:
Sjelden
Symptomer:
Ensidig miose, ptose og nedsatt svetting på affisert side av hodet
Funn:
Ptose, liten pupille, tilsynelatende enoftalmus og varierende grad av nedsatt svetting på affisert side av hodet
Diagnostikk:
Rtg. thorax, ev. CT av hodet, ev. MR av hjerne og hals
Behandling:
Avhenger av grunnlidelsen
  1. Alstadhaug KB. Ervervet Horner syndrom. Oversiktsartikkel. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 950-4. Tidsskrift for Den norske legeforening  
  2. Kedar S, Biousse V, Newman NJ. Horner syndrome. UpToDate, last updated Jun 19, 2018. UpToDate  
  3. Lyrer PA, Brandt T, Metso TM, Metso AJ, Kloss M, Debette S, et al. Clinical import of Horner syndrome in internal carotid and vertebral artery dissection. Neurology 2014 May 6. 82(18):1653-9.
  4. Bardorf CM. Horner syndrome. Medscape, last updated Sep 10, 2015. emedicine.medscape.com  
  5. Allen AY, Meyer DR. Neck procedures resulting in Horner syndrome. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2009 Jan-Feb. 25(1):16-8.
  6. Ljøstad U, Mygland Å. Horner syndrom - akvirert. Nevro-NEL, sist oppdatert 07.11.2017. nevro.legehandboka.no  
  7. Chen PL, Chen JT, Lu DW, et al. Comparing efficacies of 0.5% apraclonidine with 4% cocaine in the diagnosis of horner syndrome in pediatric patients. J Ocul Pharmacol Ther 2006; 22: 182. PubMed  
  • Tor Andre Johannessen, lege og redaktør NEL.

Tidligere fagmedarbeidere

  • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen
  • Knut A. Holtedahl, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Tromsø