Hopp til hovedinnhold

Malignt melanom i øyet

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Malignt melanom i øyet finnes i uvea, det vil si iris, corpus ciliare og choroidea, ev. konjunktiva
Forekomst:
En sjelden tilstand, ca 30-40 tilfeller av melanom i uvea hvert år i Norge
Symptomer:
Oppstår sent, ev. synsforstyrrelser, ev. brått synstap
Funn:
Kliniske funn kan være endringer i rød refleks, ev. oftalmoskopiske funn
Diagnostikk:
Fundusfotografering, ultralyd, fluoresceinangiografi, finnålsbiopsi, CT og MR er aktuelle undersøkelser
Behandling:
Observasjon ved små svulster, radioterapi ved middels store og store svulster. Bare unntaksvis gjøres enukleasjon
 1. Helsedirektoratet. Nasjonal handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer. Sist faglig oppdatert: 22. mai 2020. www.helsedirektoratet.no  
 2. Harbour JW, Shih HA. Initial management of uveal and conjunctival melanomas. UpToDate, last updated Aug 31, 2022. UpToDate  
 3. Kreftregisteret. Cancer in Norway 2021. Oslo, 2022: www.kreftregisteret.no. www.kreftregisteret.no  
 4. Shields CL, Furuta M, Berman EL, et al. Choroidal nevus transformation into melanoma: analysis of 2514 consecutive cases. Arch Ophthalmol 2009; 127:981. PubMed  
 5. Weis E, Shah CP, Lajous M, et al. The association between host susceptibility factors and uveal melanoma: a meta-analysis. Arch Ophthalmol 2006; 124:54. PubMed  
 6. Weis E, Shah CP, Lajous M, et al. The association of cutaneous and iris nevi with uveal melanoma: a meta-analysis. Ophthalmology 2009; 116:536. PubMed  
 7. Shah CP, Weis E, Lajous M, et al. Intermittent and chronic ultraviolet light exposure and uveal melanoma: a meta-analysis. Ophthalmology 2005; 112:1599. PubMed  
 8. Collaborative Ocular Melanoma Study Group. The COMS randomized trial of iodine 125 brachytherapy for choroidal melanoma: V. Twelve-year mortality rates and prognostic factors: COMS report No. 28. Arch Ophthalmol 2006; 124:1684. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Trine Hessevik Paulsen, allmennlege og redaksjonsmedarbeider i NEL
 • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen