Hopp til hovedinnhold

Skjeling hos barn, strabisme

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Ved strabisme er øynene feilstilte i forhold til hverandre. Tilstanden kan være latent eller manifest
Forekomst:
Ingen uvanlig tilstand hos barn
Symptomer:
Synlig skjeling
Funn:
Asymmetrisk kornea lysreflekstest. Undersøkelsen kan avdekke latent vs. manifest strabisme, om skjelingen er utover eller innover
Diagnostikk:
Andre undersøkelser gjøres av ortoptist
Behandling:
Briller, okklusjonsbehandling, ortoptisk trening og operasjon er aktuelle tiltak som initieres av spesialist. Det er viktig å forhindre amblyopi
 1. Haugen O. Strabisme. Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi. Norsk oftalmologisk forening. Vedtatt 2015. legeforeningen.no  
 2. Donahue SP. Pediatric strabismus. N Engl J Med 2007; 356: 1040-7. PubMed  
 3. McConaghy JR, McGuirk R. Amblyopia: Detection and Treatment. Am Fam Physician. 2019;100(12):745-750. PubMed  
 4. Taylor K, Elliott S. Interventions for strabismic amblyopia. Cochrane Database Syst Rev. 2014 ;7:CD006461. DOI: 10.1002/14651858.CD006461.pub4 DOI  
 5. Li T, Qureshi R, Taylor K. Conventional occlusion versus pharmacologic penalization for amblyopia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 8. Art. No.: CD006460. The Cochrane Library  
 6. Pediatric Eye Disease Investigator Group, Mohney BG, Cotter SA, Chandler DL, et al. A randomized trial comparing part-time patching with observation for intermittent exotropia in children 12 to 35 months of age. Ophthalmology. 2015 Jun 10 . doi:10.1016/j.ophtha.2015.04.025 DOI  
 7. Pediatric Eye Disease Investigator Group. Randomized trial of treatment of amblyopia in children aged 7 to 17 years. Arch Ophthalmol 2005; 123: 437-47. PubMed  
 8. Archer SM, Musch DC, Wren PA, Guire KE, Del Monte MA. Social and emotional impact of strabismus surgery on quality of life in children. J AAPOS 2005; 9: 148-151. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Olav H Haugen, overlege dr. med., Øyeavdelingen Helse-Bergen, Bergen
 • Knut A. Holtedahl, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Tromsø
 • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen