Hopp til hovedinnhold

Svaksynthet og blindhet

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Blindhet er en tilstand med fravær av visuell persepsjon som følge av fysiologiske eller nevrologiske faktorer
Forekomst:
Prevalens av blindhet i Norge er 8,4 tilfeller per 100.000
Symptomer:
Nedsatt eller fravær av syn
Funn:
Ledende årsaker til kronisk blindhet er katarakt, glaukom, aldersrelatert makuladegenerasjon, korneafordunklinger, diabetisk retinopati, trakom, øyesykdommer hos barn (avitaminosis A)
Diagnostikk:
Utredes ved øyeavdelinger
Behandling:
Avhenger av underliggende årsak
  1. WHO. Blindness and vision impairment. Fact Sheet. Updated 14 October 2021. www.who.int  
  2. Norges Blindeforbund. Fakta og statistikk om synshemninger. Siden besøkt 08.09.2022. www.blindeforbundet.no  
  3. Gilbert C, Awan H. Blindhet hos barn. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 210-1. tidsskriftet.no  
  4. Klein R, Knudtson MD, Lee KE, et al. The Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy XXIII: the twenty-five-year incidence of macular edema in persons with type 1 diabetes. Ophthalmology. 2009;116:497-503. PMID: 19167079 PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen
  • Knut A. Holtedal, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Tromsø