Hopp til hovedinnhold

Adenovirusinfeksjon øye

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kan forløpe som ordinær konjunktivitt, ev. epidemisk keratokonjunktivitt (serotype 8 eller 19) eller faryngokonjunktival feber (serotype 3)
Forekomst:
Hyppig årsak til øyeinfeksjoner
Symptomer:
Ofte hissig epidemisk keratokonjunktivitt som smitter lett og kan forårsake utbrudd i barnehager eller i øyeavdelinger på sykehus
Funn:
Konjunktivitt, ikke sjelden med konjunktivale blødninger
Diagnostikk:
Diagnosen stilles oftest klinisk ved inspeksjon av øyne
Behandling:
Symptomlindrende behandling
  1. Scott IU. Viral conjunctivitis (Pink Eye). Medscape, last updated Mar 24, 2020. emedicine.medscape.com  
  2. Smittevernveilederen. Adenovirusinfeksjoner - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 04.02.2019.
  3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Adenovirus-associated epidemic keratoconjunctivitis outbreaks - four states, 2008-2010. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2013; 62: 637 PubMed  
  4. Jacobs DS. Conjunctivitis. UpToDate. Sist oppdatert okt. 2012 UpToDate  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)