Hopp til hovedinnhold

Blefaritt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Blefaritt er en betennelse i øyelokkskanten, ofte sekundær til andre hudsykdommer som seborrè, eksem eller rosacea. Kan forårsakes eller komplisereres av bakterieinfeksjon, ev. virus eller parasitter
Forekomst:
Hyppig tilstand
Symptomer:
Røde, irriterte og fortykkede øyelokksrender
Funn:
Røde, fortykkede øyelokksrender, ofte med skjelldannelse
Diagnostikk:
Klinisk diagnose, ikke behov for supplerende tester
Behandling:
Øyelokkshygiene. Lokalbehandling med antibiotika kombinert med kortikosteroid ved behandlingssvikt eller tydelig tegn til infeksjon
 • Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Blefaritt. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 07.09.2022, lest 09.02.2023).
 1. Eberhardt M, Rammohan G. Blepharitis. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2022. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov  
 2. Østern AE, Bjørnsson HD. Sesyn. Eksterna og orbita. Blefaritt. (nettside). Metodebok for øyesykdommer. Oslo Universitetssykehus. Publisert 2012. Sist revidert 08.02.2018. Siden besøkt 09.02.2023 cms.legehandboka.no  
 3. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 07.09.2022, lest 09.02.2023).
 4. Driver, PJ, Lemp, MA. Meibomian gland dysfunction. Surv Ophthalmol 1996; 40: 343. PubMed  
 5. Savla K, Le JT, Pucker AD. Tea tree oil for Demodex blepharitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 6. Art. No.: CD013333. DOI: 10.1002/14651858.CD013333.pub2. DOI  
 6. Lowery RS. Adult blepharitis. Medscape, last updated Dec 31, 2015. emedicine.medscape.com  
 7. Duncan K, Jeng BH. Medical management of blepharitis. Curr Opin Ophthalmol. 2015 Jul;26(4):289-94. doi: 10.1097/ICU.0000000000000164. DOI  
 8. Lindsley K, Matsumura S, Hatef E, Akpek E. Interventions for chronic blepharitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012; 5: CD005556. doi:10.1002/14651858.CD005556.pub2 DOI  
 9. Navel V, Mulliez A, Benoist d'Azy C et al. Efficacy of treatments for Demodex blepharitis: A systematic review and meta-analysis. Ocul Surf. 2019 Oct;17(4):655-669. Epub 2019 Jun 20. PMID: 31229586 PubMed  
 10. Medibas. Blefarit. 2017. Sist revidert 03.10.17; sitert 19.01.18. Tilgjengelig fra: https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/ogon/tillstand-och-sjukdomar/yttre-ogat/blefarit/
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen
 • Knut A. Holtedahl, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Tromsø